Kontakt:

balk

Vill du få mer information om utbildningen, eller vill du beställa material? Kontakta Linnamottagningen via utbildning@kvinnonet.net eller telefon: 08-646 10 70.

 

balk

logoAAF

 

Webbutbildningen har utvecklats med medel från Arvsfonden.

Share Button