Här får du hjälp

balk

ny_sys3-m2• Kämpar du för din frihet?
• Känner du dig instängd och tvingad till
saker mot din vilja?
• Blir du kontrollerad och begränsad av
familj och släkt?
• Känner du dig klämd mellan två kulturer?
• Är du rädd att tvingas gifta dig mot din vilja?

Behöver du någon att prata med?
Vi finns för dig!

balk

Kvinnors Nätverk har två olika mottagningar.

Är du utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj eller släkt?

Linnamottagningen erbjuder rådgivning, stöd och skydd
till barn och unga vuxna, både akut och mer långsiktigt.
• Telefon: 08-728 00 55
• Jourtelefon för ungdomar: 020-40 70 40 (kostnadsfritt och anonymt)
Här läser du mer om Linnamottagningen.

Är du kvinna och utsatt för kontroll, begränsningar,
hot eller våld av din partner?

Matildaverksamheten erbjuder rådgivning, stöd och skydd
till kvinnor med utländsk bakgrund.
• Telefon 08-646 10 70
Här läser du mer om Matildaverksamheten.

balk

Vad du tycker och vill är avgörande för vårt arbete. Vi utgår från dig som individ. Vi lyssnar och tror på dig. Vi vet att du har en inre styrka att styra ditt liv i den riktning du själv vill, och vi finns med som ett stöd på vägen. Vi har lång erfarenhet av att möta ungdomar och kvinnor som utsätts för kontroll, hot och våld.

Självklart har vi tystnadsplikt!

Har du frågor eller är osäker? Här besvarar vi vanliga frågor om hur vi jobbar.

Share Button