Kvinnors kamp mot religiös fundamentalism (Pressmeddelande)

Pressmeddelande 2015-09-01

INTERNATIONELL KONFERENS OM KVINNORS KAMP MOT RELIGIÖS FUNDAMENTALISM

4-6 september, ABF Sveavägen 41 i Stockholm

Religiös fundamentalism vinner mark och är ett reellt hot mot kvinnors rättigheter över hela världen. När fundamentalismen sprider sig riskerar kvinnor att utsättas för ytterligare kontroll och begränsningar. Därför måste även motkrafterna stärkas och samordnas.

Internationella kvinnoaktivister som står i frontlinjen för kvinnors rättigheter kommer till Kvinnors Nätverks konferens för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

”Det här är kvinnor som dagligen lever under hot och förtryck från religiösa fundamentalister, men som vägrar låta sig tystas”, säger Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk. ”Vi måste vara solidariska och ge varandra stöd i kampen för kvinnors rättigheter över hela världen.”

Målet med konferensen är att diskutera strategier och sprida information om arbetet mot religiös fundamentalism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferensen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern, Nordafrika och Europa att utbyta erfarenheter kring hur vi kan bekämpa fundamentalism och diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet.

Till konferensen kommer aktivister, forskare och andra sakkunniga från bl.a. Afghanistan, Pakistan, Turkiet, Kobane och Sverige för att berätta om sina erfarenheter och utmaningar i kampen mot fundamentalism – för kvinnors rättigheter.

Pressträff
Tid: 
Fredag 4 september kl 12.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, plan 5 (Gästrikerummet/Värmlandsrummet), Stockholm

Presskontakt:
Azam Qarai, Kvinnors Nätverk, 070-222 35 38
Sara Bäckström, Kvinnors Nätverk, 070-777 96 21
Mail: konferens@kvinnonet.net

Mer info: Om konferensen, program och presentation av talare

PDF-filer:
Om konferensen (svenska) (engelska) Program (svenska) (engelska) Presentation av talare (svenska)
Pressmeddelande (svenska)

Kvinnors Nätverk som arrangerar konferensen är en ideell organisation som verkar för kvinnors och barns universella mänskliga rättigheter. Att mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla och aldrig får kränkas med hänvisning till kön, kultur, tradition, heder eller religion är själva grunden för föreningens arbete. Utöver informationsspridning och opinionsbildning nationellt och internationellt erbjuder organisationen stöd och rådgivning till kvinnor, barn och ungdomar som blivit utsatta för våld och förtryck.

Kvinnors kamp mot religiös fundamentalism – internationell konferens

Kvinnors Nätverk håller internationell konferens om kvinnors kamp mot religiös fundamentalism

Tid: 4-6 september 2015
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Anmälan: konferens@kvinnonet.net

Se nedan:
Om konferensen
Program 
Presentation av talare 

PDF-filer:
Om konferensen (svenska) (engelska) Program (svenska) (engelska) Presentation av talare (svenska)


OM KONFERENSEN

Kvinnors mänskliga rättigheter och säkerhet är hotad i delar av Mellanöstern och Nordafrika på grund av den växande religiösa fundamentalismen. Detta gäller även i Sverige och andra delar av Europa där fundamentalister i ökande omfattning använder sitt inflytande för att begränsa och kontrollera kvinnor i deras vardag.

Enskilda organisationer och kvinnoaktivister kämpar på daglig basis för att värna kvinnors rättig­heter och förbättra situationen för kvinnorna i Mellanöstern, Nordafrika och i övriga världen. När fundamen­talismen sprider sig måste dock även motkrafterna stärkas och koordineras.

Konferensens mål är att utveckla strategier och sprida information om arbetet mot religiös funda­men­talism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferen­sen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern/Nordafrika och Europa att utbyta erfarenheter bland dem som bekämpar fundamenta­lism och diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet. På konferensen kommer det att hållas föreläsningar av kvinnoaktivister, forskare och andra sakkunniga, samt workshops för att:

 • Diskutera och analysera rådande politik och säkerhetsåtgärder och hur detta påverkar kvin­nors liv.
 • Diskutera och analysera fundamentalismen, varför och hur den uppstår och ökar i en del områ­den. Genom gemensamma krafter vill vi försöka identifiera faktorer och kanaler som fundamenta­listerna använder för att växa och vad vi kan göra för att stänga dessa kanaler och förebygga upp­komsten på kort och lång sikt.
 • Dela erfarenheter om motståndsstrategier för att bekämpa uppkomsten och ökningen av reli­giös fundamentalism och kränkningar av kvinnors rättigheter samt tillsammans utveckla nya strategier för fortsatt motstånd som kan spridas nationellt och internationellt.
 • Stärka solidariteten mellan organisationer och kvinnoaktivister i den gemensamma strävan att bekämpa religiös fundamentalism.

PROGRAM 4-6 SEPTEMBER

 • I mån av plats går det bra att komma utan föranmälan. Det går bra att delta enstaka dagar eller samtliga dagar under konferensen. 
 • Konferensen är kostnadsfri, lunch ingår ej.
 • Konferensen hålls huvudsakligen på engelska. Det kommer att finnas möjligheter till tolkning till/från engelska, svenska och farsi.
Fredag 4 september, Z-salen
9:00-9:30 Registrering
9:30-10:40 Välkomsttal och presentation av Kvinnors Nätverk
Leila Qaraee, ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk
Internationellt solidaritetsarbete för kvinnors rättigheter
(International Solidarity Work for Women’s Rights)
Ann-Margarethe Livh, Chair of Vänsterns Internationella Forum (VIF)
  Presentation av konferensens program och målsättning (Introduction to the Conference Objectives and Agenda)
Najia Haneefi, Co-Chair of Canadian Women for Women in Afghanistan Ottawa Chapter, Co-Founder Women’s Political Participation Committee
  Den religiösa fundamentalismens rötter och dess inverkan på kvinnors rättigheter i Afghanistan (Roots of Religious Fundamentalism and its Impact on Women’s Rights in Afghanistan)
Shaharzad Akbar, Country Director of Open Society Afghanistan, OSA
  Västvärldens roll vad gäller den ökande religiösa fundamentalismen i Mellanöstern och södra Asien (Role of the West in the Rise of Religious Fundamentalism in the Middle East and South Asia)
Weeda Mehran, PhD in Politics and International Studies, University of CambridgeConsultant at AREU (Afghanistan Research and Evaluation Unit)
10:40-11:00 Paus
11:00-12:00 Stödjande arbete på gräsrotsnivå för kvinnor som kämpar mot religiös fundamentalism i Pakistan (Grassroot Work and Supporting Women in Combating Religious Fundamentalism in Pakistan)
Sameena Nazir, Director, Potohar Organization for Development Advocacy (PODA) in Pakistan
  Religiös fundamentalism och dess inverkan på kvinnor i Iran (Impact of Religious Fundamentalism on Women in Iran)
Shadi Amin, Author and Activist 
  Frågor från publiken
Shaharzad Akbar, Weeda Mehran, Sameena Nazir, Shadi Amin
12:00-13:15 Lunch på egen hand
13:15-14:40 Lärdomar av interventionen i Afghanistan – kan vi bli bättre på att stödja kvinnor? (Identifying Lessons from the Intervention in Afghanistan: Can We Become Better at Supporting Women?)
Sari Kouvo, European External Action Service (EEAS), Board member of the Afghanistan Analysts Network (AAN), University of Gothenburg, PhD in International Law
  Strategier och metoder för att motverka religiös fundamentalism och stärka kvinnors rättigheter i Kobane och regionen (Strategies and Approaches in Combating Religious Fundamentalism and Strengthening Women’s Rights in Kobane and the Region)
Senam Mohamed, Co-Chair of the Movement for a Democratic Society
  Strategier och metoder för att motverka religiös fundamentalism och stärka kvinnors rättigheter i Turkiet (Strategies and Approaches in Combating Religious Fundamentalism and Strengthening Women’s Rights in Turkey)
Nebahat Akkoc, Managing Director and Founder, KAMER
14:40-15:00 Paus
15:00-16:00 Religiös fundamentalism och kampen för kvinnors rättigheter i Sverige
Azam Qarai, Kvinnors Nätverk, socionom, verksamhetschef Linnamottagningen
Mariet Ghadimi, Verksamhetschef TRIS, doktorand vid Institutionen för social arbete, Stockholms universitet
  Frågor från publiken
Sari Kouvo, Sinam Mohamed, Nebahat Akkoc, Azam Qarai, Mariet Ghadimi
   
Lördag 5 september, Z-salen
9:30-10.40 Introduktion till panelpresentationer av kvinnoaktivister från Afghanistan (Introduction to Panel Presentations by Women’s Rights Activists from Afghanistan)
Nahid Baqi, Journalist and Women’s Rights Activist
  Fakta och faktorer: Religiös fundamentalism och dess inverkan på kvinnors liv i:
(Facts and Factors: Religious Fundamentalism and its Impact on Women’s Lives in:)
Västra regionen, Afghanistan – Aziza Khairandish, Khaleda Khorsand
Södra regionen, Afghanistan – Mursal Rahimi
Centrala regionen, Afghanistan
 – Munera Yousufzada
10:40-11:00 Paus 
11:00-12:00 Fortsättning panelpresentationer:
Nordöstra regionen, Afghanistan – Diana Saqib, Nargis Azaryon
Norra regionen, Afghanistan – Sahra Mosawi
  Frågor från publiken
12:00-13.15 Lunch på egen hand
13:15-16.00 Workshops: Analys av kvinnorörelsens nuvarande position
(Workshops: Analysis of the Women’s Movement’s Current Status)
Söndag 6 september 
9:30-12:00 Fortsättning workshops: Utvecklande av effektiva strategier för att motverka religiös fundamentalism
(Continued, Workshops: Developing Effective Strategies to Combat Religious Fundamentalism)
12:00-13.15 Lunch på egen hand
 Z-salen
13:15-14:00 Presentationer av resultaten från de olika workshop-grupperna (Presentations of the Results from the Different Workshops)
14:00-14:20 Paus
14:20-16:00 Resultat och slutsatser från konferensen. Presentation av konferensens resolution.
(Closing Remarks and Presentation of the Conference Resolution)

PRESENTATION AV TALARE

Leila Qaraee
Ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk

Leila Qaraee är en kvinnoaktivist som har kämpat hela sitt liv för kvinnors rättigheter, först i Iran där hon är uppvuxen, sedermera med bas i Sverige. Leila Qaraee startade 1994 närradioprogrammet Kvinnors Röst, kring vilket den ideella organisationen Kvinnors Nätverk bildades. Idag omfattar verksamheten informationsspridning och opinionsbildning nationellt och internationellt samt stöd och rådgivning till kvinnor, barn och ungdomar som blivit utsatta för våld och förtryck.

Leila Qaraee är sedan många år aktiv inom den internationella kvinnorörelsen som kämpar för jämställdhet för kvinnor i hela världen. Hon är också journalist och har medverkat i produktionen av flera dokumentärfilmer, främst om situationen för kvinnor i Afghanistan.

Najia Haneefi
Co-Chair of Canadian Women for Women in Afghanistan Ottawa Chapter
Co-Founder Women’s Political Participation Committee

Najia Haneefi är feministisk aktivist, journalist och en stark försvarare av kvinnors rättigheter i och utanför Afghanistan. Hon grundade Afghanistans första radiostation som drivs av kvinnor och har varit med om att starta tre olika ideella organisationer i Afghanistan.

Najia Haneefi har utbildning i utvecklings- och globala studier och har tidigare arbetat inom bland annat FN och som genusexpert. Hon är internationellt prisad för sitt försvar av kvinnors mänskliga rättigheter. Hon är nu bosatt i Ottawa där hon fortsätter arbeta för kvinnors rättigheter och kvinnor i Afghanistan.

Shaharzad Akbar
Country Director of Open Society Afghanistan, OSA
Shaharzad Akbar arbetar sedan september 2014 för OSA i Afghanistan, som stödjer civilsamhället i Afghanistan i frågor rörande kvinnors rättigheter, rättssäkerhet och oberoende media. Hon har tidigare varit verksam som journalist och analytiker, främst i Afghanistan men även internationellt. Hon har utbildning inom utvecklingsstudier, antropologi och ledarskap, bl.a. från University of Oxford.

Shaharzad Akbar har också varit ordförande för Afghanistan 1400, en rörelse som arbetar för att mobilisera yngre generationer till att delta i landets politiska, sociala, kulturella och ekonomiska liv.

Weeda Mehran
PhD, Department of Politics and International Studies, University of Cambridge Consultant at AREU (Afghanistan Research and Evaluation Unit)

Weeda Mehran är människorättsaktivist och har arbetat inom flera nationella och internationella organisationer, framförallt i Afghanistan. För närvarande är hon konsult vid AREU, ett oberoende institut i Kabul som arbetar med att främja forskning och lärande.

Weeda Mehran har en doktorsexamen i internationella studier, från University of Cambridge. Hon har skrivit flera rapporter om den sociala och politiska situationen i Afghanistan.

Sameena Nazir
Director, Potohar Organization for Development Advocacy (PODA) in Pakistan

Sameena Nazir är en aktivist som kämpar för mänskliga rättigheter åt kvinnor, barn och ungdomar. Hennes organisation arbetar med en vision om ett demokratiskt samhälle med jämställdhet för alla. Organisationen arbetar bl.a. för utbildning, både formell och icke-formell, för kvinnor, barn och ungdomar samt juridisk makt åt målgruppen.

PODA är en ideell organisation som arbetar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på landsbygden i Pakistan, och har funnits sedan 2003.

Shadi Amin
Author and Activist

Shadi Amin är en feministisk aktivist från Iran som lever i exil i Tyskland på grund av sin politiska kamp. Hon har grundat organisationen Shabakeh, ett nätverk för iranska kvinnor, och är samordnare i ett lesbiskt nätverk i Iran, 6Rang.

Shadi Amin har under tre år kartlagt situationen för transpersoner i Iran, vilket skildras i hennes nyligen utkomna bok ”Gender X”. Hon har tidigare även undersökt könsdiskriminering samt läget för kvinnliga homosexuella och transpersoner i Iran.

Sari Kouvo
European External Action Service (EEAS), Board member of the Afghanistan Analysts Network (AAN), University of Gothenburg, PhD in International Law

Sari Kouvo är grundare av och styrelsemedlem i AAN, en oberoende och icke vinstdrivande organisation som samlar experter, kunskap och erfarenheter avseende situationen i Afghanistan. Hon arbetar som rådgivare i frågor som rör mänskliga rättigheter och kön/genus på EU-organet EEAS, i Bryssel.

Sari Kouvo är doktor i internationell rätt och är en ofta anlitad föreläsare i ämnen som mänskliga rättigheter och kön/genus, bl.a. vid Göteborgs universitet.

Senam Mohamad
Co-Chair of the Movement for a Democratic Society

Senam Mohamad är född i Syrien och har studerat engelsk litteratur vid universitetet i Aleppo. Hon har vid två tillfällen kandiderat till parlamentet men hindrats av sin kurdiska bakgrund. År 2011 blev hon biträdande ordförande för Folkrådet i västra Kurdistan, i Rojava.

Hon är medlem i den kurdiska organisationen Star Union i Rojava, som kämpar för kvinnors rättigheter, ledande medlem av Democratic Society Movement samt europeisk representant i Rojava Self-ruled Democratic Administration.

Nebahat Akkoc
Managing Director and Founder, KAMER
Nebahat Akkoc är grundare och verksamhetschef för KAMER, en turkisk kvinnorättsorganisation som arbetar för att kvinnor ska få ökad kunskap om sina rättigheter. Organisationen har 23 center i sydöstra Turkiet som kämpar mot våld diskriminering av och våld mot kvinnor.

Nebahat Akkoc har bakgrund från fackföreningsrörelsen och som lärare. Hennes egna och omgivningens erfarenheter av förföljelse av kurder samt kvinnors särskilda utsatthet för våld ledde till att hon 1997 startade KAMER.

Azam Qarai
Kvinnors Nätverk, socionom, verksamhetschef Linnamottagningen

Azam Qarai är kvinnoaktivist och socionom. Hon är sakkunnig inom området hedersrelaterat förtryck och våld. Hon har arbetat med frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld och invandrade kvinnors livssituation sedan 1994. Sedan 2004 är hon verksamhetsledare för Linnamottagningen, en öppenmottagning och skyddat boende för unga som riskerar eller blivit gifta mot sin vilja/blivit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Mariet Ghadimi
Verksamhetschef TRIS, doktorand vid Institutionen för social arbete, Stockholms universitet 

Mariet Ghadimi är verksamhetschef på den ideella organisationen TRIS (Tjejers rätt i samhället), som sedan 2002 arbetar med förebyggande insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Hon är också doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet där hennes huvudsakliga forskningsområde är lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund.

Nahid Baqi
Journalist and Women’s Rights Activist

Nahid Baqi är journalist och kvinnoaktivist från Afghanistan, för närvarande bosatt i London. Hon började sin yrkesbana på det indiska konsulatet i Herat, samtidigt som hon utbildade sig inom persisk litteratur. Därefter arbetade hon som lokalreporter för BBC.

Nahid Baqi har fortsatt sin diplomatkarriär och var bl.a. den första afghanska kvinnliga diplomaten på afghanska ambassaden i London. Hon har nu slutat som diplomat och är engagerad bl.a. i kvinnoorganisationer. Nyligen började hon arbeta med kampanjen BachaBachi, mot systematiska övergrepp mot barn.

Aziza Khairandish
Regional coordinator for the western region, The Civil Society & Human Rights Network, (The CSHRN)

Aziza Khairandish är en kvinnorättsaktivist från Afghanistan, aktiv i Herat. Hon är regional samordnare i västra delen av landet i ett nationellt nätverk för civilsamhället i Afghanistan. Hon håller workshops och debatter om mänskliga rättigheter, för studenter, universitetslärare, religiösa ledare, polis, media m.fl. samt anordnar program för att minska våld inom familjen. Hon bevakar efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna för att minska risker, särskilt med avseende på de hot kvinnor lever under. Dessutom arbetar hon med att öka allmänhetens medvetenhet kring kvinnors och barns rättigheter.

Aziza Khairandish är lärare i grunden och trotsade t.ex. talibanerna och höll kurser för tjejer och kvinnor i sitt hem. Hon har varit delaktig i processen med att arbeta fram den afghanska konstitutionen. Hon har även varit chef över stiftelsen för kultur och civila samhället i Herat.

Khaleda Khorsand
Journalist and Women’s Rights Activist

Khaleda Khorsand är chefredaktör för ”Peoples radio” i Herat, Afghanistan. Hon har arbetat som frilansjournalist för flera internationella och nationella media och har varit med och startat flera kultur- och medieorganisationer, bl.a. Afghanistans första radiostation som drivs av kvinnor.

Khaleda Khorsand startade under talibantiden den hemliga kvinnogruppen ”den gyllene nålen”, där 20 unga flickor och kvinnor kunde delta i litteraturstudier och lära sig skriva. Hon har också skrivit över 30 artiklar och noveller, framförallt om kvinnors sociala och kulturella liv och deras dagliga kamp.

Mursal Rahimi
Leader of the Students and Youths Committee, Solidarity Party of Afghanistan

Mursal Rahimi föddes i ett flyktingläger i Pakistan, men efter talibanregimens fall återvände familjen till nordöstra Afghanistan. Hon bor idag i Kabul och är verksam inom SPA (Solidarity Party of Afghanistan), som kämpar för frihet, demokrati, sekularism och jämställdhet.

Mursal Rahimi leder partiets student- och ungdomsutskott, skriver för partiets hemsida och hjälper till i arbetet med att mobilisera kvinnor. Hon spelar också fotboll, en ovanlig hobby för många afghanska flickor.

Munera Yousufzada
Director of BEENA Support Organization for Afghanistan

Munera Yousufzada är aktiv inom civilsamhället i Afghanistan och har erfarenhet av att arbeta med gatubarn, kvinnor och ungdomar. För närvarande är hon verksam som rådgivare rörande civila samhället och lokaldemokrati och är kommunikationschef på IDLG, som verkar för lokaldemokrati, fred och stabilitet i Afghanistan.

Munera Yousufzada har utbildning inom statskunskap och ekonomi. Hon har också skrivit artiklar och böcker om kvinnors roll, mänskliga rättigheter, demokrati och civilsamhället samt om gatubarn.

Diana Saqeb
Executive Director of the first and second Afghanistan Human Rights Film Festival

Diana Saqeb är kvinnoaktivist och filmare från Afghanistan. Hon har studerat film vid Tehran Art University, har haft en framträdande roll i att anordna flera filmfestivaler i Afghanistan och är chefredaktör för ”Theme” – ett magasin om film, teater, musik och television.

Diana Saqeb har gjort ett 15-tal dokumentärer och fyra kortfilmer på teman som mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, kvinnor och sport, kvinnor och politik samt hälsa. Hon har prisats för sina filmer på olika internationella filmfestivaler.

Nargis Azaryun
Law and Political Science student, human rights activist, Afghanistan

Nargis Azaryun är människorättsaktivist, med särskilt fokus på media och påverkansarbete. Hon har grundat organisationen YIA (Youth for an Independent Afghanistan), som genom kultur, sport och sociala projekt vill inspirera afghanska ungdomar att överstiga köns-, religiösa, etniska och språkliga barriärer. De driver för närvarande en kampanj för jämställdhet, mot alla form av diskriminering av och våld mot kvinnor.

Nargis Azaryun har producerat dokumentären ”Kabul Cards”, som skildrar livet för feministiska aktivister i Kabul. Hon har också varit delaktig i att grunda ett nationellt lag för kvinnliga bergklättrare och var en av de första afghanska kvinnorna att bestiga berget Nawshakh.

Sahra Mosawi
Director of Afghanistan DocHouse, Kabul
Co-founder of Anahat Vision and Films Production

Sahra Mosawi är en afghansk filmare och kvinnorättsaktivist. Hon har studerat film vid University of the Arts i London och har arbetat som föreläsare vid Kabul University, Arts department. Sahra Mosawi har omfattande erfarenhet av att samarbeta med lokala myndigheter i filmproduktion och arrangemang av filmfestivaler.


Konferensen finansieras delvis av: 

 • Forum Syd
 • Lagervalls stiftelse
 • Vänsterns Internationella Forum 
 • Tris/Tjejers rätt i samhället
 • ABF Stockholm
 • Semantix
 • AV- & Ljudtjänst

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen på Feministiskt forum 9 maj

Den 9 maj arrangeras Feministiskt forum för tionde året. Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen medverkar med två seminarier under dagen. Vi har även ett bok- och informationsbord där vi berättar mer om föreningens olika verksamheter, presenterar våra metodböcker och berättar hur du som vill engagera dig kan bidra i föreningens arbete för kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

MED HÖJD BLICK – KVINNOAKTIVISM I AFGHANISTAN
Tid: 9 maj 2015 10.00 – 11.15
Plats: Palmesalen, ABF Sveavägen 41, Stockholm

Tio år efter Kvinnors Nätverks första resa till Afghanistan återvänder vi för att följa upp vad som hänt i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter. I dokumentärfilmen ”Med höjd blick” möter vi en vanlig familj där den äldsta dotterns dröm är att i framtiden arbeta som journalist, medan pappan fokuserar på att få flickan gift. Vi besöker också den första filmfestivalen i landet av och med kvinnliga filmskapare. Vi får följa kvinnor som delar med sig av sina tankar, hopp och drömmar, och som kämpar mot ett helt samhälle för att leva det liv de själva vill.
Filmvisning, diskussion och frågestund.
Medverkande: Leila Qaraee, Nahid Baqi, Joanna Mellquist
Arrangör: Kvinnors Nätverk

LINNAMOTTAGNINGEN 10 ÅR – OM KAMPEN FÖR UNGAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Tid: 9 maj 2015 11.30-12.45
Plats: Hägersten-Skarpnäck plan 4, ABF Sveavägen 41, Stockholm

I drygt tio år har Linnamottagningen dagligen träffat och gett stöd till ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det har hänt mycket i samhället, även om samhällsutvecklingen på området går långsamt, och bygger på att vi som träffar målgruppen lyfter upp ungdomarnas perspektiv och situation, för att hedersrelaterat förtryck och våld inte bara ska bli en begreppsdiskussion.
Medverkande: Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen, m.fl.
Arrangör: Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen

Välkommen!

Almedalen: Seminarium om bortförda bortgifta ungdomar

Bortförda ungdomar – om samhällets svek och bristande ansvarstagande

Kvinnors Nätverk håller seminarium i Almedalen om bortförda bortgifta ungdomar.

Tid: 30 juni kl 16.00 – 18.00

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B22

Vem bär ansvar för unga utsatta för HRV som förts utomlands för att giftas bort? Myndigheter tar inte ansvar och ungdomen lämnas åt sitt öde. Idag tvingas ungdomar sätta sitt hopp till civila samhället, en lösning ovärdig en demokratisk stat. Panelsamtal med politiker och myndighetsrepresentanter.

Kvinnors Nätverk har i 20 år arbetat antirasistiskt och för kvinnors rättigheter, mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi träffar dagligen kvinnor och ungdomar som blir utsatta för våld och förtryck av familj/släkt och/eller partner. Flera av dem är eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Under seminariet berättar vi om unga kvinnor som har förts ur Sverige och blivit eller riskerat att bli bortgifta och hur vi i flera fall sett oss tvungna att själva hämta tillbaka dem till Sverige, eftersom myndigheter som UD, polis eller socialtjänst inte agerar. Ingen myndighet vill ta ansvar utan skjuter problemet ifrån sig. Nationell samverkan mellan myndigheter verkar i det närmaste obefintlig. Ska en bortförd ungdom behöva sätta sitt enda hopp till en frivilligorganisation? När ska myndigheterna ta sitt ansvar? Vi bjuder in politiker och representanter från polis och andra berörda myndigheter för ett samtal kring samhällets ansvar för att hjälpa bortförda ungdomar.

Kvinnors Nätverk på Nordiskt forum Malmö

Den 12-15 juni deltar Kvinnors Nätverk i Nordiskt forum Malmö. Under några dagar träffas tusentals aktivister, organisationer, politiker, forskare och andra intresserade för att diskutera kvinnopolitiska frågor och strategier i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Detta händer bland annat:

Träffa Kvinnors Nätverk i monter C7
Vi berättar om föreningen, våra aktiviteter och kampen för alla kvinnors och ungdomars lika rättigheter, mot rasism och förtryck. Kom och diskutera med oss, ta del av vårt material, metodböcker med mera!

Kvinnors Nätverks seminarium ”Med höjd blick”
Fr
edag 13 jun 18:00 – 19:30 (Plats: Davis)  
”Med höjd blick” handlar om när tre kvinnoaktivister besöker kvinnorörelsen i Afghanistan i en månad under våren 2013. Nu är läget i landet kritiskt och många av de kvinnoaktivister vi mötte har fått fly landet och därför känns det viktigt att få berätta om deras kamp. Med film och bilder ges en skildring om våra upplevelser och efter presentationen ges utrymme för frågor och diskussion och allra viktigaste; hur kan vi stötta kvinnorna i Afghanistan?
Arrangör: Kvinnors Nätverk
Medverkande:
Sahra Mosawi, kvinnoaktivist, dokumentärfilmare, Afghanistan
Zahra Mosawi, kvinnoaktivist, journalist, Afghanistan
Leila Qaraee, ordförande och grundare av Kvinnors Nätverk
Mer info. 

Hur bemöter du rasism och sexism i vardagen?
Fredag 13 juni kl 12.30-13.00 (Plats: Parks)

Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk,deltar i panelsamtal på temat ”Hur bemöter du rasism och sexism i vardagen?”Att rasismen och sexismen finns överallt i vår vardag är ett känt faktum. Men vad kan vi göra åt den rent konkret? Vad fungerar och vad kan jag göra som enskild individ? Framstående feminister och antirasister diskuterar strategier för att bemöta rasism och sexism. Arrangör: Centrum mot rasism
Mer info.