Kvinnors Nätverk på Nordiskt forum Malmö

Den 12-15 juni deltar Kvinnors Nätverk i Nordiskt forum Malmö. Under några dagar träffas tusentals aktivister, organisationer, politiker, forskare och andra intresserade för att diskutera kvinnopolitiska frågor och strategier i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Detta händer bland annat:

Träffa Kvinnors Nätverk i monter C7
Vi berättar om föreningen, våra aktiviteter och kampen för alla kvinnors och ungdomars lika rättigheter, mot rasism och förtryck. Kom och diskutera med oss, ta del av vårt material, metodböcker med mera!

Kvinnors Nätverks seminarium ”Med höjd blick”
Fr
edag 13 jun 18:00 – 19:30 (Plats: Davis)  
”Med höjd blick” handlar om när tre kvinnoaktivister besöker kvinnorörelsen i Afghanistan i en månad under våren 2013. Nu är läget i landet kritiskt och många av de kvinnoaktivister vi mötte har fått fly landet och därför känns det viktigt att få berätta om deras kamp. Med film och bilder ges en skildring om våra upplevelser och efter presentationen ges utrymme för frågor och diskussion och allra viktigaste; hur kan vi stötta kvinnorna i Afghanistan?
Arrangör: Kvinnors Nätverk
Medverkande:
Sahra Mosawi, kvinnoaktivist, dokumentärfilmare, Afghanistan
Zahra Mosawi, kvinnoaktivist, journalist, Afghanistan
Leila Qaraee, ordförande och grundare av Kvinnors Nätverk
Mer info. 

Hur bemöter du rasism och sexism i vardagen?
Fredag 13 juni kl 12.30-13.00 (Plats: Parks)

Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk,deltar i panelsamtal på temat ”Hur bemöter du rasism och sexism i vardagen?”Att rasismen och sexismen finns överallt i vår vardag är ett känt faktum. Men vad kan vi göra åt den rent konkret? Vad fungerar och vad kan jag göra som enskild individ? Framstående feminister och antirasister diskuterar strategier för att bemöta rasism och sexism. Arrangör: Centrum mot rasism
Mer info.

Share Button