Föredrag/utbildning

balk

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar som riktar sig till elever/studenter samt för personal/yrkesverksamma.

För ungdomar
Vi erbjuder föreläsningar, workshops och tjejgrupper om identitet och hedersrelaterad vardag. Vi erbjuder en metod och möjlighet för att komma igång och samtala. Vid behov har vi möjlighet att komma tillbaka till er skola för uppföljningssamtal och rådgivning.

För yrkesverksamma
Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar om  begreppet heder, kännetecken samt hur olika samhällsinstanser kan arbeta för att stötta de som blir utsatta. Under åren har vi engagerats som föreläsare och utbildare för  tjej-/kvinnojourer, landstingspersonal, politiker, rättsväsendet, skolan, polisen, socialtjänsten och andra myndigheter, exempelvis Ungdomsstyrelsen.

Kontakta gärna Linnamottagningen för mer information!
Telefon 08-728 00 55, e-post linna@kvinnonet.net

Share Button