Infokampanj riktad till unga hbtq-personer i hederskontext

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har ett regeringsuppdrag att ta fram ny kunskap om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Idag inleds en informationskampanj i sociala medier riktad till unga hbtq-personer som lever med hedersnormer. Kampanjen genomförs av MUCF i samverkan med UMO. En del av kampanjen består av en ny sida på Youmo.se med information om hur man kontaktar socialtjänsten och vilken hjälp man kan få av dem samt tips på verksamheter, bland annat Linnamottagningen, som man kan kontakta anonymt för stöd och hjälp.

Länk till kampanjen här.

Share Button