Kvinnors Nätverk tilldelas Stockholms stads trygghetspris

Kvinnors Nätverk tilldelas Stockholms stads trygghetspris 2020 för organisationens arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är stolta och glada över den fina utmärkelsen, och det sporrar oss att arbeta ännu hårdare för alla kvinnors och barns mänskliga rättigheter och rätten ett liv fritt från våld och förtryck. Priset delar vi med alla er som på olika sätt stödjer Kvinnors Nätverk och kämpar med oss. Vi tillsammans kan göra världen lite bättre!pris 20201116_131746

Remissvar: Stockholm stads program mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till Förslag till Stockholms stads program mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.

Kvinnors Nätverk välkomnar Stockholm stads ambition att upprätta ett program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, och tydliggörandet i programmet att hedersrelaterat våld och förtryck har drag som särskiljer detta från annat våld i nära relationer.

Kvinnors Nätverk anser dock att programmet i flera beskrivningar och förslag uppvisar brist på kunskap om, och hänsyn till, det hedersrelaterade våldets uttryck och konsekvenser.

Kvinnors Nätverk anser vidare att programmets mål och delmål är långt ifrån tillräckliga när det gäller det preventiva arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnors Nätverk riktar även kritik mot att barnperspektivet och barnets rätt till ett liv utan hot och våld inte särskilt lyfts upp i programmet.

Läs remissvaret.

Azam Qarai invald i Rådet för mänskliga rättigheter

Hallå där Azam Qarai, du är utvald att sitta i Rådet för mänskliga rättigheter i Stockholms stad. Vad vill du åstadkomma med det?
– Jag vill att den stad jag lever och verkar i ska leva upp till de internationella konventioner som finns på MR-området. Jag vill att mänskliga rättigheter ska gälla alla, utan undantag för kultur, religion och tradition. Rättigheter ska komma även de till del som har en svag position i samhället, t.ex. invandrade kvinnor och barn utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Sedan anser jag att vi tillsammans behöver prata om de problem som finns, t.ex. med ”mjuk radikalisering” i förorterna med ett tydligt antirasistiskt och feministiskt perspektiv.

Du har arbetat länge med ungdomar som gör motstånd mot hedersrelaterade värderingar. Hur kommer du att använda dina erfarenheter?
– Under de snart 20 år som jag har arbetat med ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och våldsutsatta kvinnor med invandrarbakgrund har jag fått många viktiga erfarenheter. Både hur stödet från samhället fungerar, den strukturella rasism som finns i samhället och hur strukturerna för våldet ser ut. Jag kan nu vara en röst för de som inte själva har möjlighet. I hela mitt liv har jag kämpat för mänskliga rättigheter och specifikt kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Jag är glad att få förtroende att fortsätta med det i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter.

Berätta kort om dig själv!
– Jag är uppvuxen i Iran, har suttit i fängelse där för min kamp för mänskliga rättigheter, och arbetar nu med kvinnors, ungdomars och barns mänskliga rättigheter. Jag är utbildad socionom och steg 1-utbildad samtalsterapeut.

Grattis, hur kommer du att fira?
– Jag är glad och stolt över förtroendet jag fått genom att bli invald i rådet för mänskliga rättigheter. Jag kommer att ta mitt uppdrag på stort allvar och ser fram emot att det drar igång. I övrigt kommer jag som vanligt att arbeta med våra ungdomar på Linnamottagningen, Kvinnors Nätverk, där jag är verksamhetschef och se till att de får ta del av sina mänskliga rättigheter.