Vanliga frågor

balk

Kan jag vara anonym när jag pratar med er?
Ja, absolut. Du kan vara anonym när du ringer till oss och du kan även komma hit och träffa oss för rådgivning om du behöver det, utan att uppge din identitet.

Vad kostar det att få stöd från er?
All vår rådgivning är gratis, och det kostar inte heller något att ringa till vårt journummer.

Jag bor inte i Stockholm, kan jag ändå få stöd av er?
Ja, du kan vända dig till oss oavsett var du bor.

Jag måste gå hem direkt efter skolan, hur kan jag då träffa er?
Vi kan komma till skolan och träffa dig där, eller om du har någon annan bra plats att träffas på.

Blir ni arga om jag inte vågar eller vill lämna min familj?
Absolut inte! Vi har stor förståelse för hur man kan känna och hur det kan vara, och vi vet att det kan vara det svåraste som finns att lämna sin familj. Oavsett hur du gör så kan vi ge dig stöd.

Jag vill inte träffa andra som har en liknande situation, måste jag det?
Vi har gruppaktiviteter inom vår öppna verksamhet Systra mi, men det är valfritt att delta i det. Du kan välja att träffas enskilt istället och boka in tider med personalen.

Måste jag kontakta socialtjänsten för att få hjälp av er?
Nej, vår rådgivning är inte kopplad till socialtjänsten på något sätt. Därför behöver du inte ha kontakt med socialtjänsten när du ringer till oss. Om du vill kan du välja att vara anonym när du ringer. Vi kan också träffa dig för rådgivning utan att kontakt behöver tas med socialtjänsten.

Måste socialtjänsten kontaktas för att jag ska få bo i ett av era skyddade boenden?
Ja, våra skyddade boenden är på uppdrag av socialtjänsten. Detta gäller både om du är under eller över 18 år. Om du är under 18 år måste socialtjänsten utreda din hemsituation och fatta beslut om att du inte längre kan bo hemma innan du kan flytta till ett av våra skyddade boenden. Detta säger socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU).

Vad kan ni hjälpa till med i kontakten med socialtjänsten?
Allt stöd vi ger i kontakten med socialtjänsten utgår ifrån vad du vill att vi ska göra. Innan vi gör något så gör vi en överenskommelse med dig. Upplever du att kontakten med socialtjänsten eller polisen är svår? Att de inte förstår dig och inte hjälper dig? Vi kan hjälpa dig i denna kontakt.

Kan ni hjälpa mig i kontakten med andra myndigheter?
Ja, vi kan fungera som ombud även i kontakten med polis och under en rättsprocess.

Min kompis är väldigt kontrollerad av sin familj och jag är rädd för att hon ska bli tvingad att gifta sig. Vad kan jag som kompis göra?
Som vän eller anhörig kan du försöka ge stöd och finnas där för din kompis, men ett tips är att prata med vuxna i din närhet som skolkuratorn eller skolsköterskan. De kan hjälpa din kompis att få kontakt med andra som kan ge bra stöd och hjälp. Om du behöver prata kan du ringa till oss för att få råd och stöd.

Share Button