Till utbildningen:

balk

login

Inloggning

(extern länk)

 

Sammanfattning:

balk

I filmen sammanfattar Azam Qarai webbutbildningens innehåll och Linnamottagningens verksamhet.

 

 

Om utbildningen:

balk

Linnamottagningens webbutbildning är en spetsutbildning riktad till yrkesverksamma, så som personal i kommunen, skolan och polisen. Deltagarna erbjuds en fördjupad kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld, allt anpassat efter yrkesroll för att lärdomarna praktiskt ska gå att tillämpa i arbetet.

Webbutbildningen omfattar olika kurser, förutom grundläggande kunskap även fördjupning och anpassat innehåll efter vem som deltar. Kortare föreläsningar varvas med egna studier, grupparbeten samt återkoppling och handledning från Linnamottagningen. Utbildningen kan även kombineras med föreläsningar på plats.

Kurserna utgår från ett tjugotal videoföreläsningar med experter inom området, samt med unga med erfarenhet av HRV. Föreläsningarna följs av instuderingsfrågor och uppgifter, återkoppling och utvärdering samt ett tillhörande nätforum för diskussioner mellan deltagarna själva samt med Linnamottagningen. Under projekttiden har vi planerat två testperioder, under vilka vi genomför utbildningar med deltagande pilotkommuner. Utbildningen är kostnadsfri under hela projekttiden. Vid genomförd utbildning erhålles ett intyg från Kvinnors Nätverk.

Utbildningen lanseras i april 2018.

 

Intresseanmälan:

balk

Pilotkommunerna som är med kommer under projektets gång ha möjlighet att lämna synpunkter och önskemål kring innehåll i utbildningen. Vill din kommun delta? Kontakta oss om du vill veta mer.

 

balk

logoAAF

Webbutbildningen finansieras med

medel från Allmänna arvsfonden.

Share Button