Kort om webbutbildningen:

balk

Vi ger genom Linnamottagningens webbutbildning praktisk, yrkesanpassad kunskap för socialtjänst och skola i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Deltagaren får ta del av filmade föreläsningar och intervjuer med experter, yrkesverksamma och målgruppen själva, med tillhörande övningsuppgifter.

Linnamottagningen, som drivs av den ideella föreningen Kvinnors Nätverk (grundad 1994), är en verksamhet för barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och/eller som blivit eller riskerar att bli gifta mot sin vilja.

Vi har länge, utöver stödverksamhet till barn och unga vuxna, gett utbildning, rådgivning och handledning till yrkesverksamma som möter målgruppen. Webbutbildningen är ett sätt för oss att möta ett behov av fördjupande utbildningsinsatser som kan ge yrkesverksamma bättre möjlighet att bottna i frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld, praktiska insatser samt bemötande av barn och unga vuxna i målgruppen.

Utbildningen har tagits fram inom ramen för ett Arvsfondsprojekt under åren 2015-2018. Flera kommuner runtom i landet har under projektets gång bistått med testning av och återkoppling kring webbutbildningen.

balk

Mer information

Allmänt om kurserna (pdf)

Kurser

1. Socialtjänst grundkurs (pdf)

2. Socialtjänst fördjupning (pdf)

3. Skola allmän kurs (pdf)

 

balk

logoAAF

 

Webbutbildningen har utvecklats med medel från Arvsfonden.

Share Button