Killar och heder: digitalt seminarium

Uppdatering: Hela seminariet om killar och heder går att se i efterhand på MUCF:s sida.

Linnamottagningen medverkar den 6 oktober i ett digitalt seminarium om killar och heder, arrangerat av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Linnamottagningen medverkar med ett pass om Killars röster – ett metodmaterial om killar, heder och machonormer. Killars röster är ett material framtaget för samtal och reflektion om hur det är att vara kille och förhålla sig till föreställningar om mansnormer och heder. Materialet syftar till att förebygga våld och förtryck genom att låta killarnas egna röster höras. I detta pass får du höra mer om metodmaterialet och ta del av förslag på hur du eller din verksamhet skulle kunna använda innehållet i dina/era samtal med killar.

Seminariet syftar till att du som yrkesverksam eller ideellt engagerad ska få kunskap om bland annat vilka roller killar som lever med hedersnormer har, vilka förväntningar de möter från familj, släkt, vänner och samhället samt hur deras utsatthet ser ut. Du får vidare kunskap om hbtqi-killar som lever i en migrations- och hederskontext och ta del av inspiration för hur du kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att involvera killar. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga, både enskilt och i grupp.

För mer info och anmälan till seminariet se MUCF:s sida.

Seminarium 6 oktober killar och heder

Share Button