Förhandsvisning/workshop: Killars röster – ett metodmaterial om killar, heder och machonormer

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen lanserar Killars röster, ett metodmaterial om killar, heder och machonormer.

Under hösten 2022 erbjuder vi gratis förhandsvisning och workshop till ett begränsat antal skolor och ungdomsverksamheter.  Kontakta oss gärna för mer info och intresseanmälan!

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28


Vi måste prata om det! Om killar och maskulinitetsnormer – och hur dessa normer påverkar och begränsar både killars och tjejers liv. Begränsande och skadliga maskulinitetsnormer finns överallt i samhället. För en del innefattar det även hedersnormer, och krav att som kille ta ansvar för att upprätthålla släktens heder. Det finns starka kopplingar mellan maskulinitetsnormer och konsekvenser som våld, kriminalitet, psykisk och fysisk ohälsa. En viktig uppgift i arbetet för ett jämställt samhälle är att förändra dessa begränsande och skadliga maskulinitetsnormer. 

Metodmaterialet Killars röster är en del i det förändringsarbetet.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen lanserar Killars röster – ett material om killar, heder och maskulinitetsnormer som riktar sig till skolan, ungdomsgrupper och liknande. Materialet har tagits fram inom ramen för ett projekt finansierat av Arvsfonden och kommer lanseras i januari 2023.

Vi erbjuder nu i höst gratis förhandsvisning/workshop för ett begränsat antal skolor och ungdomsverksamheter.

Materialet är webbaserat med en tillhörande lärarhandledning, och det finns även en fotoutställning samt en bok med berättelser utifrån killars egna erfarenheter. Allt material syftar till att främja samtal och reflektion kring ämnet och är möjligt att anpassa utifrån gruppens sammansättning och behov.

Erbjudandet innebär att vi under hösten kommer ut till er verksamhet, presenterar materialet och håller en workshop om killar, heder och maskulinitetsnormer, helt utan kostnad.

Workshopen kan hållas för klasser i skolan och/eller ungdomsgrupper i andra verksamheter. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 13-25 år. Vi kan även erbjuda workshop för personalen, t ex under en studiedag, vilket ger möjlighet för personalen att fördjupa sina kunskaper för att sedan själva använda sig av materialet i sin verksamhet. Vi erbjuder också möjlighet att ställa ut fotoutställningen.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen som står bakom projektet är en ideell organisation som sedan 1994 arbetar med rådgivning, stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även rådgivning, handledning och utbildningar för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Kontakta oss gärna för intresseanmälan och mer information!
OBS att antalet verksamheter som kan erbjudas denna möjlighet gratis under hösten är begränsat.

Mer info om projektet och materialet finns här (pdf).

 

LINNAMOTTAGNINGEN/Killars röster
Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28

 

 Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_gra_positiv

Share Button