Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Skriften ”Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet” riktar sig till personal inom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården och polisen, som alla är viktiga aktörer när det gäller att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och säkerställa att den som blir utsatt uppmärksammas och får samhällets stöd.

Vägledningen omfattar dels arbetet med att förebygga och förhindra att barn och vuxna förs ut ur landet i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, dels det långsiktiga stödet till individen. Den innehåller yrkesspecifika delar för socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolväsende och polis samt belyser samverkanskedjan mellan berörda aktörer.

När en ungdom väl förts utomlands är det svårare att få hjälp, därför gäller det för berörda aktörer att agera snabbt vid misstanke. Vi vet att det nästan alltid funnits varningssignaler innan, varningssignaler som samhället missat. Kunskapen och kompetensen hos berörda aktörer behöver bli bättre, liksom samverkan mellan de olika myndigheterna. Detta är en fråga Kvinnors Nätverk lyft till politiker och beslutsfattare under många, många år.

Vägledningen har tagits fram i ett samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Länk till vägledningen (pdf).

 

 

Share Button