Barn- och tvångsäktenskap: digitalt seminarium

Uppdatering: Hela seminariet om barn- och tvångsäktenskap kan ses i efterhand på MUCF:s sida.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen medverkar den 27 oktober i ett digitalt seminarium om barn- och tvångsäktenskap, arrangerat av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om bland annat lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap och om barn och unga som riskerar att vara särskilt utsatta. Du får också kunskap om omfattning, inspiration från andra yrkesverksamma och konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

För mer info och anmälan, se MUCF:s sida.

Seminarium 27 oktober barn- och tvångsäktenskap

Share Button