Kvinnors Nätverk tilldelas Nelson Mandela-priset

Kvinnors Nätverk har tilldelats Stockholms stads Nelson Mandela-pris 2024.

Stockholms stad delar varje år ut Nelson Mandela-priset för att belöna och uppmärksamma goda initiativ för en mer öppen och integrerad stad. Kvinnors Nätverk tilldelas Nelson Mandela-priset för sitt metodiska arbete med individuellt stöd, sociala nätverk, kunskapsspridning och opinionsbildning som bidrar till att kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld går till ett sammanhang med upprättelse och inkludering.

”Med både kunskapsspridning och individuellt stöd skapar de både reell förändring för enskilda kvinnor och påverkar det offentliga samtalet”, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S).

Vi är hedrade och mycket glada att föreningens arbete uppmärksammas på detta sätt!

Motivering:
”Kvinnors nätverk är en förening och mötesplats som kombinerar individuellt stöd och nya sammanhang till kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med kunskapsspridning och opinionsbildning mot mäns våld mot kvinnor. Förutom det individuella stödet finns gruppaktiviteter som ger möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, prova nya saker, träna svenska samt diskutera och reflektera över olika samhällsfrågor.

En bärande metod för verksamheten är att använda de olika kompetenser som finns bland anställda, medlemmar och volontärer. De fungerar både som stödperson och förebild samt vägledare när det gäller samhällsinformation.  Kvinnors nätverks medlemmar är av varierande bakgrund såväl etniskt, socialt som ekonomiskt. Mångfalden är en styrka som skapar förutsättningar för sociala nätverk som annars inte skulle uppstå och ökar kvinnornas delaktighet i samhället.

Många medlemmar och volontärer är kvinnoaktivister med lång erfarenhet av arbete för mänskliga rättigheter. Volontärerna är tillsammans med föreningens övriga medlemmar betydande för de utåtriktade insatserna för att synliggöra och väcka opinion kring kvinnors och barns livssituationer och rättigheter.

Kvinnors nätverk fokuserar på ett stort samhällsproblem, mäns våld mot kvinnor i en hedersrelaterad kontext. Föreningen tilldelas Nelson Mandela-priset för sitt metodiska arbete med individuellt stöd, sociala nätverk, kunskapsspridning och opinionsbildning som bidrar till att kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld går till ett sammanhang med upprättelse och inkludering.”

Läs mer:
Pressmeddelande (Stockholms stad)
Nelson Mandela-priset 2024 (Stockholms stad)

Pressmeddelande: ”Samhället har inte råd att börja om från noll”

Den nya nationella strategin som ska bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld kan göra mycket nytta. Men bara om man tar till sig den kunskap som finns på området. Det anser Kvinnors nätverk, som arbetat aktivt med frågan sedan 1994.

Regeringen berättade på torsdagen att de inrättar en jämställdhetsmyndighet med start 2018. Man lägger också fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, där hedersrelaterat våld ingår.

I skenet av den senaste tidens debatt i frågan är det viktigt att arbetet styrs utan att vikta sig mot någon särskild grupp. Det gäller såväl den nya nationella strategin som ledningen av den nya myndigheten.

– Hedersrelaterat förtryck och våld uppmärksammades runt år 2000 efter morden på Fadime och Pela. Sedan dess har mycket hänt på området. Och kunskapen har blivit större för frågorna ute i landet. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Samhället har inte råd att börja om från noll, säger Azam Qarai, talesperson för Kvinnors nätverk.

Debatten just nu är polariserad, anser Kvinnors nätverk, mellan grupper som vill koppla problemen till etnicitet och dem som helt och hållet vill koppla dem till mäns våld mot kvinnor.

Kultur och religion har förvisso med frågan att göra, men nyanserna är många. Vikten av en bred förståelse för problematiken behövs.

– Vår oro är att någon av grupperna ska få grepp om myndigheten. Man måste arbeta balanserat och ligga i framkant. Hedersrelaterad problematik är ett stort problem i samhället som drabbar flickor, pojkar och vuxna kvinnor och som yttrar sig i form av olika former av utsatthet, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, självmord och ibland mord. Man måste agera nu och man måste agera rätt.

Kvinnors nätverk grundades 1994 och har sedan dess arbetat med hedersrelaterat förtryck och våld. Föreningen driver även en mottagning för drabbade ungdomar.

Kontaktuppgifter media:
Azam Qarai, talesperson Kvinnors Nätverk.
Telefon: 0702223538

Pressmeddelande: Kvinnors Nätverk vinner Guldhjulet-priset 2016

Screen Shot 2016-01-27 at 21.05.13

Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee med vinnardiplomet. Foto: Guldhjulet

Kvinnors Nätverk mottog den 27 januari det första Guldhjulet-priset. Priset kommer årligen att ges till en organisation som kämpar mot förtryck och diskriminering i Sverige.

Kvinnors Nätverk har sedan det bildades av systrarna Leila Qaraee och Azam  Qarai år 1994 bedrivit en intensiv kamp mot förtryck av kvinnor och barn. Organisationen har också ett tydligt antirasistiskt perspektiv.

Även i det förhållandevis jämställda Sverige, förekommer det omfattande hedersrelaterat förtryck av kvinnor och flickor. Denna typ av våld får mycket allvarliga konsekvenser för dem som utsätts. Dessutom är det svårt för myndigheterna att hantera detta problem. För att kunna motverka denna typ av förtryck, krävs det kunskap om de värderingar och traditioner som utgör de bakomliggande faktorerna.

Kvinnors Nätverk driver två mottagningar i Stockholm dit kvinnor och flickor som blir utsatta för förtryck kan vända sig. Organisationen har sedan den startades för 22 år sedan effektivt stöttat och ”räddat” tusentals kvinnor och flickor som utsatts för bland annat hedersrelaterat våld.

Kvinnors Nätverk har också drivit flera uppmärksammande fall, bland annat det så kallade Västeråsfallet då en 16-årig flicka blev våldtagen i sitt familjehem. Organisationen hjälpte henne genom att uppmärksamma fallet i media, ta fram olika experter som hjälpte till med bevis till rättegången och ge flickan stöd. Till slut dömdes gärningsmannen i Hovrätten.

”Jag är väldigt glad över att vi vunnit priset. Det är otroligt viktigt att de frågor som vi arbetar med får uppmärksamhet. Dessutom är det ett fint erkännande av det arbete som Leila, jag och våra kolleger gör. Jag kan garantera att de 50 000 kr som vi vunnit kommer att kunna användas väldigt väl i vår verksamhet”, säger Azam Qarai, talesperson för Kvinnors Nätverk.

”Jag kommer ursprungligen från södra Afrika och förstår verkligen att uppskatta och älska de fri- och rättigheter som vi har i Sverige. Även i vårt land finns det dock många människor som utsätts för allvarligt våld och förtryck. Jag är väldigt glad att kunna överlämna det första Guldhjulet-priset till Kvinnors Nätverk som driver en hård kamp mot i synnerhet hedersrelaterat våld mot kvinnor och flickor. Det går knappast att tänka sig en mer värdig vinnare av det första Guldhjulet-priset!” , säger Teresa Afonso Leimdörfer, grundare av Guldhjulet.

Pressmeddelande: ”Livsfarligt att vara kvinna i Afghanistan”

Pressmeddelande 2015-12-04

Azam Qarai: ”Livsfarligt att vara kvinna i Afghanistan”

Våld mot kvinnor i Afghanistan ses som en privat angelägenhet, och våldsbrott för att upprätthålla familjens heder begås utan att förövarna straffas.

I samband med den afghanska presidentens statsbesök i dag, 4 december, överlämnar Kvinnors Nätverk ett öppet brev med krav om handling.

Våldet som drabbar flickor och kvinnor i Afghanistan är utbrett.

En anledning är att våld mot kvinnor ses som en privat angelägenhet, inget som samhället ska lägga sig i. Våldsbrott mot flickor och kvinnor för att upprätthålla familjens heder begås utan att förövarna straffas. Tvångsäktenskap är vanligt.

Dessutom riskerar våldtäktsoffer som söker hjälp hos myndigheterna att kastas i fängelse eller att stenas till döds.

– Det är livsfarligt att vara kvinna i Afghanistan, säger Azam Qarai, talesperson för Kvinnors Nätverk, som arbetar för mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt.

Azam Qarai tog nyligen plats i Stockholm stads råd för mänskliga rättigheter.

– Vi har täta kontakter med kvinnoaktivister i Afghanistan och får regelbundet rapporter om grova övergrepp, trakasserier och våld mot kvinnor och flickor.

I dag, 4 december, besöker landets president Mohammad Ashraf Ghani Sverige. I samband med besöket överlämnar Kvinnors Nätverk ett öppet brev till presidenten med krav om konkreta åtgärder.

Kvinnors Nätverk vill uppmana den afghanska regeringen att upprätta en nationell handlingsplan för att stoppa våldet mot flickor och kvinnor i Afghanistan, inte minst när det gäller det hedersrelaterade våldet. Kvinnors Nätverk, liksom de afghanska kvinnorna som kämpar för sina rättigheter, väntar på trovärdiga svar och lösningar från den afghanska regeringen.

– Det finns många modiga kvinnor i Afghanistan som dagligen riskerar sina liv i kampen för mänskliga rättigheter, säger Azam Qarai.

– De behöver veta att de inte är ensamma, att omvärlden ser och hör. Våld mot flickor och kvinnor, var än det sker i världen, angår oss alla.

Kontakt:
Azam Qarai, styrelseledamot och talesperson, Kvinnors Nätverk
Telefon: 070-222 35 38

Kvinnors kamp mot religiös fundamentalism (Pressmeddelande)

Pressmeddelande 2015-09-01

INTERNATIONELL KONFERENS OM KVINNORS KAMP MOT RELIGIÖS FUNDAMENTALISM

4-6 september, ABF Sveavägen 41 i Stockholm

Religiös fundamentalism vinner mark och är ett reellt hot mot kvinnors rättigheter över hela världen. När fundamentalismen sprider sig riskerar kvinnor att utsättas för ytterligare kontroll och begränsningar. Därför måste även motkrafterna stärkas och samordnas.

Internationella kvinnoaktivister som står i frontlinjen för kvinnors rättigheter kommer till Kvinnors Nätverks konferens för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

”Det här är kvinnor som dagligen lever under hot och förtryck från religiösa fundamentalister, men som vägrar låta sig tystas”, säger Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk. ”Vi måste vara solidariska och ge varandra stöd i kampen för kvinnors rättigheter över hela världen.”

Målet med konferensen är att diskutera strategier och sprida information om arbetet mot religiös fundamentalism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferensen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern, Nordafrika och Europa att utbyta erfarenheter kring hur vi kan bekämpa fundamentalism och diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet.

Till konferensen kommer aktivister, forskare och andra sakkunniga från bl.a. Afghanistan, Pakistan, Turkiet, Kobane och Sverige för att berätta om sina erfarenheter och utmaningar i kampen mot fundamentalism – för kvinnors rättigheter.

Pressträff
Tid: 
Fredag 4 september kl 12.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, plan 5 (Gästrikerummet/Värmlandsrummet), Stockholm

Presskontakt:
Azam Qarai, Kvinnors Nätverk, 070-222 35 38
Sara Bäckström, Kvinnors Nätverk, 070-777 96 21
Mail: konferens@kvinnonet.net

Mer info: Om konferensen, program och presentation av talare

PDF-filer:
Om konferensen (svenska) (engelska) Program (svenska) (engelska) Presentation av talare (svenska)
Pressmeddelande (svenska)

Kvinnors Nätverk som arrangerar konferensen är en ideell organisation som verkar för kvinnors och barns universella mänskliga rättigheter. Att mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla och aldrig får kränkas med hänvisning till kön, kultur, tradition, heder eller religion är själva grunden för föreningens arbete. Utöver informationsspridning och opinionsbildning nationellt och internationellt erbjuder organisationen stöd och rådgivning till kvinnor, barn och ungdomar som blivit utsatta för våld och förtryck.

Almedalen: Seminarium om bortförda bortgifta ungdomar

Bortförda ungdomar – om samhällets svek och bristande ansvarstagande

Kvinnors Nätverk håller seminarium i Almedalen om bortförda bortgifta ungdomar.

Tid: 30 juni kl 16.00 – 18.00

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B22

Vem bär ansvar för unga utsatta för HRV som förts utomlands för att giftas bort? Myndigheter tar inte ansvar och ungdomen lämnas åt sitt öde. Idag tvingas ungdomar sätta sitt hopp till civila samhället, en lösning ovärdig en demokratisk stat. Panelsamtal med politiker och myndighetsrepresentanter.

Kvinnors Nätverk har i 20 år arbetat antirasistiskt och för kvinnors rättigheter, mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi träffar dagligen kvinnor och ungdomar som blir utsatta för våld och förtryck av familj/släkt och/eller partner. Flera av dem är eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Under seminariet berättar vi om unga kvinnor som har förts ur Sverige och blivit eller riskerat att bli bortgifta och hur vi i flera fall sett oss tvungna att själva hämta tillbaka dem till Sverige, eftersom myndigheter som UD, polis eller socialtjänst inte agerar. Ingen myndighet vill ta ansvar utan skjuter problemet ifrån sig. Nationell samverkan mellan myndigheter verkar i det närmaste obefintlig. Ska en bortförd ungdom behöva sätta sitt enda hopp till en frivilligorganisation? När ska myndigheterna ta sitt ansvar? Vi bjuder in politiker och representanter från polis och andra berörda myndigheter för ett samtal kring samhällets ansvar för att hjälpa bortförda ungdomar.

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål – manifestation vid Svea hovrätt (pressmeddelande)

PRESSMEDDELANDE 2013-11-29

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål meddelas – manifestation vid Svea hovrätt
Samling: Måndag 2 december kl 13.45 vid Svea Hovrätt

På måndag den 2 december kl 14 meddelar Svea hovrätt domen i det uppmärksammade fallet med familjehemspappan som står åtalad för våldtäkt på den minderåriga flicka som var placerad i familjen. Mannen friades i tingsrätten trots att man funnit hans sperma i flickans underliv och på en matta i flickans rum. Det är första gången i Sverige som en domstol friar en man från våldtäkt trots att man hittat hans sperma i målsägandens kropp.  

Med en friande dom även i hovrätten finns risken att det skapas en helt ny praxis och en helt ny värdering av teknisk bevisning i form av DNA. Vi är oroade för vad det får för konsekvenser i framtida våldtäktsmål.

Redan nu står det klart att flickan nekas den självklara rätten till skadestånd, även om mannen fälls. Detta eftersom rätten kräver en fullmakt från den biologiska pappan, som hon blivit omhändertagen ifrån, och denne nekat att skriva på fullmakten. Rätten godtar inte heller att socialnämndens ordförande undertecknar fullmakten. Mer info om detta se http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/våldtäktsoffer-får-inte-kräva-skadestånd-även-om-hon-får-rätt-i-hovrätten-2479561 samt http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article17806958.ab 

Även om det blir en fällande dom i det aktuella målet kvarstår faktum att många sexualbrottsförövare går fria. Efter en sommar och höst av flera uppmärksammade domar i sexualbrottsmål, där rättens kunskap och objektivitet ifrågasatts, har kvinnorörelsen samlat sig för gemensamma aktioner:

·  Ett stort antal kvinnoorganisationer har på initiativ av Sveriges kvinnolobby skrivit till justitieminister Beatrice Ask och krävt ett haverimöte.

·  En gemensam debattartikel med krav på att en haverikommission ska granska sexualbrotten finns här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17767284.ab

·  Ett flertal organisationer genomförde en manifestation utanför Svea Hovrätt i samband med att den nu aktuella rättegången startade den 4 november. Manifestationen fick stort genomslag i media.

Nu är det dags igen! Måndag den 2 december kl 13.45 samlas vi vid entrén till Svea Hovrätt för att ta del av domen. Det blir sedan manifestation på torget utanför hovrätten där vi fortsätter kampen för allas rätt till ett liv utan sexuellt våld, för rättstrygghet och förändring av rättsväsendets hantering av sexualbrottmål.

Arrangör:
Kvinnors Nätverk http://www.kvinnonet.net/

Medarrangörer:
TRIS – tjejers rätt i samhället http://www.tris.se/ 
Sveriges Kvinnolobby http://sverigeskvinnolobby.se/ 
Roks http://www.roks.se/
FATTA http://fatta.nu/
Glöm aldrig Pela och Fadime Riksförening http://gapf.se/ 

För mer info om det aktuella fallet och om manifestationen se:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/dna-bevis-i-valdtaktsmal-underkanns
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2428338
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2428995
https://www.facebook.com/events/1379900738924889/?source=1

Kontakt: 
Azam Qarai
Talesperson Kvinnors Nätverk, verksamhetschef Linnamottagningen
Mobil: 070 – 222 35 38
E-post: azam@kvinnonet.org

Sara Bäckström
Jurist och talesperson Kvinnors Nätverk
Mobil: 076 – 863 93 63
E-post: sara@kvinnonet.net

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som för en aktiv kamp för att kvinnors och ungdomars rättigheter ska gälla lika för alla – oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi arbetar för att synliggöra och motverka alla former av förtryck, våld och rasism, och har särskild kompetens när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld. Kvinnors Nätverk arbetar brett med opinionsbildning och informationsspridning samt med stödverksamhet och rådgivning till våldsutsatta kvinnor och ungdomar. Mer info: www.kvinnonet.net

Pressmeddelande ang projekt Familjearbete i hederskontext

bok_familjearbete_hederskontext_small

PRESSMEDDELANDE 2013-11-24

Under veckan har media rapporterat om Linnamottagningens projekt Familjearbete i hederskontext. Vi välkomnar att svårigheter och risker med familjearbete i hedersärenden uppmärksammas. Dock har det förekommit en del felaktigheter i rapporteringen kring projektet i media. Projektet har inte handlat om medling och vi har starkt avrått från återförening mellan föräldrar och barn.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen har under åren 2009-2012 bedrivit projektet Familjearbete i hederskontext, med stöd av Arvsfonden. I projektet undersöktes föräldrarnas vilja och förmåga att överge de hedersrelaterade normer som begränsar de ungas lagstadgade fri- och rättigheter.

Resultaten visade att familjerna i många fall kunde tänka sig att ändra sig på enskilda punkter, men ingen av de 21 familjer som omfattades av projektet var beredd att acceptera den ungas grundläggande fri- och rättigheter fullt ut. Vi har i projektet varit tydliga med att vi reservationslöst står på de ungas sida vad gäller deras rätt att få sina mänskliga rättigheter till fullo respekterade. Det har inte någon gång varit tänkbart att kompromissa om den ungas rättigheter, ej heller att acceptera lösningar som innebär risker för den ungas fysiska eller psykiska hälsa.

I projektet fann vi att risken för fortsatt förtryck och våld var stor om den unga skulle återvända hem, och avrådde därför bestämt från återförening mellan förälder och barn. Våra rekommendationer har istället varit att den unga skulle beredas möjlighet till skydd från samhället och adekvata insatser för att starta ett liv på egen hand. Flera gånger har dock socialtjänsten gått emot våra rekommendationer, vilket har lett till tragiska konsekvenser i några av fallen.

Vår viktigaste slutsats, grundad både på resultaten från projektet och på våra övriga erfarenheter, är att vi inte anser oss kunna rekommendera socialtjänsten att bedriva familjearbete eller någon form av förhandling med familjerna i hedersrelaterade ärenden. Tvärtom avråder vi från detta, givet de stora risker det medför för den unga. Vi vill i sammanhanget understryka vikten av ett förbättrat och utökat långsiktigt stöd från samhällets sida till personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Vår erfarenhet är att bristen på adekvat långsiktigt stöd efter den akuta fasen många gånger bidrar till att hedersvåldsutsatta ger upp och återvänder hem då ensamheten och längtan efter familjen blir för svår att hantera.

Mot bakgrund av våra erfarenheter ser vi också med skepsis på att andra aktörer rapporterar att man bedriver familjearbete i hedersärenden med många lyckade resultat. Det får oss att undra över vad de anser vara ett lyckat resultat i dessa fall. Vi menar att det behövs en oberoende utredning av de metoder som olika aktörer använder och de resultat det har fått i de enskilda fallen. Det här är ett område där riskerna är alldeles för stora för att chansa – kan socialtjänsten inte garantera ungdomens säkerhet under överskådlig tid framåt ska de avhålla sig från denna typ av insatser.

Stockholm 2013-11-24

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen

Kontakt: Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen, tel 0702223538

Mer information om projektet

Artikel

Manifestation mot våldtäktsdomar 4 november – pressmeddelande

Pressmeddelande Kvinnors Nätverk skickat den 1 november 2013:

Vakna Beatrice Ask!
#vaknabeatrice

Ge tjejer rättstrygghet vid våldtäktsmål – vi ses vid Svea Hovrätt på måndag!

Efter en sommar och höst av flera uppmärksammade domar och resonemang i sexualbrottsmål, där rättens kunskap och objektivitet ifrågasatts samlar sig kvinnorörelsen nu för en gemensam manifestation klockan 8.30 den 4 november utanför Svea Hovrätt, på Riddarholmen i Stockholm.

Då och där börjar hovrättsförhandlingarna för den tjej som utsattes för en våldtäkt av sin familjehemspappa och vars fall nu ska upp i hovrätten. Mannen friades av tingsrätten i våras, trots DNA-bevis. Vi är där både för att uttrycka vår oro inför utvecklingen av de många friande domarna i domstol runt om i landet och visa vårt stöd för tjejen.  Samling klockan 8.30, talarna börjar klockan 9.00 och håller på fram till kl. 09.30 då rätten öppnar.

Talare
Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby
Wiveca Holst, Roks
Ida Östensson och Vanessa Marko, FATTA
Sara Mohammad, Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)
Carin Göransson, SKR
Sara Bäckström, Kvinnors Nätverk
Talin Davidian, TRIS-tjejers rätt i samhället

Bakgrund: I våras friade tingsrätten en familjehemspappa åtalad för våldtäkt mot en tjej som varit placerad i hans hem på grund av sina hemförhållanden, trots att hans DNA fanns i flickans underliv och på mattan bredvid sängen i hennes rum. Han hävdade att han ”erektionstränat” i badrummet och att flickan stulit hans sperma från pappret han kastat därinne, fört in det i slidan samt smetat det på mattan. Tingsrätten bedömde att hans förklaring inte var ställd utom rimligt tvivel. Den friade honom.  Tingsrätten flyttar gränserna till det absurda i fråga om vems ord som väger tyngst i våldtäktsrättegångar. Gäller inte ens DNA som bevis längre? Friandet gör det även omöjligt att som ung kvinnligt brottsoffer hävda sin rätt, framför allt om man är placerad på grund av dåliga hemförhållanden och kommer från en ”trasslig” bakgrund, som i det här fallet innefattar hedersrelaterat förtryck och våld.

Vi är många som länge oroats över domstolarnas bedömning och bristande kunskap kring unga kvinnor som blir våldtagna. Nu samlas vi. Har du också fått nog? Då ses vi utanför hovrätten på Riddarholmen på måndag!

Justitieminister Beatrice Ask har ännu inte svarat på vårt krav om ett haverimöte. Kvinnorörelsen väntar ihärdigt och det är hög tid för ministern att agera nu för att visa att sexualbrott är ett prioriterat område!

Läs mer om manifestationen på  Facebook: https://www.facebook.com/events/427683714003719/

För mer information:

Azam Qarai
Talesperson Kvinnors Nätverk, verksamhetsansvarig Linnamottagningen
Mobil: 070 – 222 35 38
E-post: azam@kvinnonet.org

Sara Bäckström
Jurist och talesperson Kvinnors Nätverk
Mobil: 076 – 863 93 63
E-post: sara@kvinnonet.net

Arrangörer
Kvinnors Nätverk (initiativtagare), Roks – mot mäns våld mot kvinnorSveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKRSveriges KvinnolobbyFATTATRIS-tjejers rätt i samhälletGlöm aldrig Pela och Fadime Riksförening

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som för en aktiv kamp för att kvinnors och ungdomars rättigheter ska gälla lika för alla – oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi arbetar för att synliggöra och motverka alla former av förtryck, våld och rasism, och har särskild kompetens när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld. Kvinnors Nätverk arbetar brett med opinionsbildning och informationsspridning samt med stödverksamhet och rådgivning till våldsutsatta kvinnor och ungdomar. Mer info: www.kvinnonet.net

Pressmeddelande: Kvinnors Nätverk JK-anmäler Svea hovrätt

Pressmeddelande 2014-03-31

Kvinnors Nätverk genom Sara Bäckström och professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud anmäler Svea hovrätt till Justitiekanslern (JK) för att ha åsidosatt barnets bästa i samband med rättegången om våldtäkt mot barn. (Ärendenummer hos JK 2244/14). JK ska ta ställning till om flickan ska tillerkännas det skadestånd som hon är berättigad till för det synnerligen allvarliga brott hon blivit utsatt för.

Ärendet rör det medialt uppmärksammade fallet med en flicka som blev utsatt för våldtäkt i sitt familjehem, där Västmanlands tingsrätt friade mannen trots DNA-bevis i form av sperma i flickans underliv, medan Svea hovrätt fällde mannen. Högsta domstolen har beslutat att inte ge mannen prövningstillstånd och därmed är mannen enligt vårt rättsystem slutgiltigt skyldig. Flickan kan trots det inte få skadestånd av mannen på grund av att Svea hovrätt inför rättegången fattade ett beslut om att avvisa hennes talan. Detta då hon var minderårig (17 år och 10 månader) och den biologiska pappan vägrade medverka och skriva under en fullmakt till hennes målsägandebiträde. Svea hovrätt beslutade även att underkänna den fullmakt som socialnämndens ordförande skickat in för att befullmäktiga ombudet att föra flickans talan, trots att flickan sedan flera år varit placerad enligt LVU (lagen om vård av unga) på grund av hemförhållanden hos den biologiska pappan. Svea hovrätt gav inte heller anstånd i tid att skjuta något på rättegången för att säkerställa flickans rättsliga intressen, antingen för att ordna en särskild företrädare eller invänta flickans myndighetsdag, trots att hon blev myndig innan domen föll från Svea hovrätt. Genom sitt agerande har Svea hovrätt åsidosatt barnets bästa.

Ur anmälan:
”Ett barn, placerat i forsterhem till följd av faderns – ensam vårdnadshavare – försummelse av elementära skyldigheter som vårdnadshavare, lämnas utan möjlighet att få skadestånd för det allvarliga brott hon utsatts för i fosterhemmet. Det sätt på vilket man inom rättsväsendet hanterat ärendet innebär att detta barns bästa åsidosatts på ett ytterst flagrant sätt. Det hade varit fullt möjligt, och det hade inte inneburit någon nackdel – för en åtalad i form av förlängd häktningstid – att utsätta huvudförhandlingen i hovrätten några veckor senare, så att flickan hunnit fylla 18 år. Genom sin hantering har hovrätten brutit mot en grundläggande rättighet enligt FN:s barnkonvention”

För mer information eller kommentar:

Sara Bäckström, jurist Kvinnors Nätverk, 08-7280055

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, 070-6531786

Tidigare nyheter angående ärendet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5721737

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/efter-protester-och-overklagan-nu-doms-mannen

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2496525 (9.48 min in i klippet)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5693616

http://www.etc.se/nyheter/protester-mot-friande-valdtaktsdomar

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17767284.ab

http://www.dagensjuridik.se/2013/04/frias-valdtakt-pa-fosterbarn-trots-dna-bevis-hon-kan-sjalv-ha-fort-sperman-i-sin-kropp

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17777415.ab

http://www.svea.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=38464&epslanguage=sv