Kvinnors kamp mot religiös fundamentalism (Pressmeddelande)

Pressmeddelande 2015-09-01

INTERNATIONELL KONFERENS OM KVINNORS KAMP MOT RELIGIÖS FUNDAMENTALISM

4-6 september, ABF Sveavägen 41 i Stockholm

Religiös fundamentalism vinner mark och är ett reellt hot mot kvinnors rättigheter över hela världen. När fundamentalismen sprider sig riskerar kvinnor att utsättas för ytterligare kontroll och begränsningar. Därför måste även motkrafterna stärkas och samordnas.

Internationella kvinnoaktivister som står i frontlinjen för kvinnors rättigheter kommer till Kvinnors Nätverks konferens för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

”Det här är kvinnor som dagligen lever under hot och förtryck från religiösa fundamentalister, men som vägrar låta sig tystas”, säger Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk. ”Vi måste vara solidariska och ge varandra stöd i kampen för kvinnors rättigheter över hela världen.”

Målet med konferensen är att diskutera strategier och sprida information om arbetet mot religiös fundamentalism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferensen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern, Nordafrika och Europa att utbyta erfarenheter kring hur vi kan bekämpa fundamentalism och diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet.

Till konferensen kommer aktivister, forskare och andra sakkunniga från bl.a. Afghanistan, Pakistan, Turkiet, Kobane och Sverige för att berätta om sina erfarenheter och utmaningar i kampen mot fundamentalism – för kvinnors rättigheter.

Pressträff
Tid: 
Fredag 4 september kl 12.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, plan 5 (Gästrikerummet/Värmlandsrummet), Stockholm

Presskontakt:
Azam Qarai, Kvinnors Nätverk, 070-222 35 38
Sara Bäckström, Kvinnors Nätverk, 070-777 96 21
Mail: konferens@kvinnonet.net

Mer info: Om konferensen, program och presentation av talare

PDF-filer:
Om konferensen (svenska) (engelska) Program (svenska) (engelska) Presentation av talare (svenska)
Pressmeddelande (svenska)

Kvinnors Nätverk som arrangerar konferensen är en ideell organisation som verkar för kvinnors och barns universella mänskliga rättigheter. Att mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla och aldrig får kränkas med hänvisning till kön, kultur, tradition, heder eller religion är själva grunden för föreningens arbete. Utöver informationsspridning och opinionsbildning nationellt och internationellt erbjuder organisationen stöd och rådgivning till kvinnor, barn och ungdomar som blivit utsatta för våld och förtryck.

Share Button