Kvinnors kamp mot fundamentalism – internationell konferens 9-10 december 2022

***English below***
Poster_A3_SW_BLUE
Runt om i världen flyttar patriarkala och fundamentalistiska krafter fram sina positioner. Hur kan vi motverka de konservativa krafter som hotar kvinnors rättigheter? Vilka utmaningar står kvinnorörelsen inför? Hur ser dagens aktivism ut? Vad kan vi lära av kvinnors motstånd i Iran, Afghanistan, Turkiet, Kurdistan och Nepal? Hur kämpar vi framåt?

Kvinnors Nätverk bjuder in till en internationell konferens för erfarenhetsutbyte kring kvinnors kamp mot fundamentalism den 9-10 december i Bagarmossens Folkets hus, Stockholm.

Medverkar gör kvinnoaktivister och sakkunniga från Iran, Afghanistan, Kurdistan, Turkiet, Nepal och Sverige.

Syftet med konferensen är att ge kvinnoaktivister som står i frontlinjen och vägrar låta sig tystas en möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera utmaningar och möjligheter i kampen mot fundamentalism och för kvinnors rättigheter.

Vi har mycket att lära av varandra, och framför allt behöver vi stödja varandra. Tillsammans är vi starkare!

Tid: Fredag 9 december kl 10.00-18.00, lördag 10 december kl 13.00-18.00.
Fredagens program sänds även online kl 11-18: Zoom webinar

Mer info om programmet finns här nedan, och som pdf här.

Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. Adressen är Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Anmälan: Föranmäl dig gärna till konferens@kvinnonet.net.

Språk: Konferensen hålls huvudsakligen på engelska. För de som deltar på plats kommer det finnas möjlighet till tolkning till/från engelska och svenska.
Observera du behöver ha mobiltelefon med hörlurar för detta.

Konferensen finansieras med stöd från ForumCiv.

 

Conference on Women’s Struggle against Fundamentalism 9th-10th of December

Poster_A3_EN_BLUEPatriarchal and fundamentalist forces all over the world are advancing their positions. How can we counteract the conservative forces threatening women’s rights? What challenges does the women’s movement face? What does today’s activism look like? What can we learn from women’s resistance in Iran, Afghanistan, Türkiye, Kurdistan, and Nepal? How do we fight going forwards?

Kvinnors Nätverk invites to an international conference to share experiences regarding women’s struggles against fundamentalism on December 9-10 in Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm.

Participants include women’s rights activists and experts from Iran, Afghanistan, Kurdistan, Türkiye, Nepal, and Sweden.

The purpose of the conference is to give women’s rights activists who are on the front line and refuse to be silenced an opportunity to meet, share experiences and discuss challenges and opportunities in the fight against fundamentalism and for women’s rights.

We have a lot to learn from each other and, above all, we need to support each other. Together we are stronger!

Time: Friday December 9, 10.00-18.00, Saturday December 10, 13.00-18.00.
Friday’s program will also be broadcasted online: Zoom webinar

Programme below, and here (pdf).

Venue: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. The address is Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Register: By mail to: konferens@kvinnonet.net.

Language: The conference is mainly held in English.  For participants on site there will be opportunities for translation to/from English and Swedish. Please note that you need to have a mobile phone with headphones for this.

PROGRAM / PROGRAMME (pdf här/here!)

FRIDAY 9th of DECEMBER / FREDAG 9 DECEMBER

10:00-11:00
Registration / Registering
Coffee and sandwich / Kaffe och smörgås
Exhibition of paintings, “I am a woman” by Tara and Arghawan / Konstutställning ”Jag är en kvinna” av Tara och Arghawan

11:0011:30
Opening of the conference / Konferensen öppnas
Ann Margarethe Livh, Politician and women’s rights activist / Politiker och kvinnorättsaktivist

Welcoming address and presentation of Kvinnors Nätverk / Välkomsttal och presentation av Kvinnors Nätverk
Leila Qaraee, Chair and founder, Kvinnors Nätverk / Ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk 

Amnesty International’s work for women’s rights / Amnesty Internationals arbete för kvinnors rättigheter
Maja Leijon Johnston, Activist and group secretary for Amnesty’s Women’s Rights Group in Stockholm / Aktivist och gruppsekreterare i Amnestys Kvinnorättsgrupp i Stockholm

11.30-12.30 NEPAL
Women’s struggle in Nepal: Culturally, politically and in labour unions / Kvinnors kamp i Nepal: Kulturellt, politiskt, fackligt
Pemba Lama, Chief, Dept. of International Relations, All Nepal Women Association (ANWA) / Chef, Avdelningen för internationella relationer, ANWA
Rukmani Baraili, Coordinator, All Nepal Women Association (ANWA) / Koordinator, ANWA

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:30 AFGHANISTAN
To all women fighting in Afghanistan / Till alla kvinnor som kämpar i Afghanistan
Short film produced by Kvinnors Nätverk / Kortfilm producerad av Kvinnors Nätverk

Hard earned lessons: Combating fundamentalism / Dyrköpta lärdomar: att bekämpa fundamentalism
Aziza Khairandish, Chair, Social Equality / Ordförande, Social Equality

The role of international support to Afghan women, “Do Afghan women deserve the current disaster?” / Betydelsen av det internationella stödet till afghanska kvinnor, “Förtjänar afghanska kvinnor den nuvarande katastrofen?”
Malek Sitez, PhD. Philosophy in Political Science LLM, International Law/Relations & Human Rights Senior Researcher / Fil. Dr. Statsvetenskap, juridik internationella relationer, senior forskare mänskliga rättigheter 

14:30-15:30 TÜRKIYE & KURDISTAN
The women’s movement in Türkiye / Kvinnorörelsen i Turkiet
Özge Yolcu, Activist / Aktivist

Hearing the voice of the rising women’s resistance against the rising right, nationalist, conservative authoritarianism / Kvinnors framväxande motstånd mot ökat nationalistiskt, konservativt auktoritärt högerstyre
Sevgi Binbir, Lawyer and activist / Jurist och aktivist

The situation for Kurdish women / Situationen för kurdiska kvinnor
Ejin Imad, Jineoloji Committee – Sweden and Kurdish Women’s Council AMARA – Stockholm, Activist / Aktivist

15:30-16:00 Coffee break / Fikapaus

16:00-17:00 IRAN
The HBTQ+ community and fundamentalism / HBTQ+ communityn och fundamentalism
Shadi Amin, Author and activist / Författare och aktivist

Woman, Life, Freedom – what does this slogan signify in Iran? / Kvinna, liv, frihet – vad innebär parollen i Iran?
Fariba Amirkhizi, Activist / Aktivist

Dance performance: Woman, Life, Freedom / Dansuppvisning: Kvinna, liv, frihet
Morwarid, Artist / Artist

The Politics of Gender and Sexuality in Fundamentalism and Imperialism / Genus- och sexualitetspolitiken inom fundamentalism och imperialism
Shahrzad Mojab, Author, researcher University of Toronto / Författare, forskare University of Toronto

17:00-18:00
Panel debate with all the contributors / Paneldebatt med alla föreläsare

The conference is moderated by / Konferensen modereras av
Rebecca Bohlin, Editor-in-chief ETC / Chefredaktör ETC

SATURDAY 10th of DECEMBER / LÖRDAG 10 DECEMBER

13.00-18.00
In-depth workshops based on Friday’s themes / Fördjupande workshops utifrån fredagens teman

The conference is financed with support from ForumCiv.

Share Button