Pressmeddelande: Kvinnors Nätverk JK-anmäler Svea hovrätt

Pressmeddelande 2014-03-31

Kvinnors Nätverk genom Sara Bäckström och professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud anmäler Svea hovrätt till Justitiekanslern (JK) för att ha åsidosatt barnets bästa i samband med rättegången om våldtäkt mot barn. (Ärendenummer hos JK 2244/14). JK ska ta ställning till om flickan ska tillerkännas det skadestånd som hon är berättigad till för det synnerligen allvarliga brott hon blivit utsatt för.

Ärendet rör det medialt uppmärksammade fallet med en flicka som blev utsatt för våldtäkt i sitt familjehem, där Västmanlands tingsrätt friade mannen trots DNA-bevis i form av sperma i flickans underliv, medan Svea hovrätt fällde mannen. Högsta domstolen har beslutat att inte ge mannen prövningstillstånd och därmed är mannen enligt vårt rättsystem slutgiltigt skyldig. Flickan kan trots det inte få skadestånd av mannen på grund av att Svea hovrätt inför rättegången fattade ett beslut om att avvisa hennes talan. Detta då hon var minderårig (17 år och 10 månader) och den biologiska pappan vägrade medverka och skriva under en fullmakt till hennes målsägandebiträde. Svea hovrätt beslutade även att underkänna den fullmakt som socialnämndens ordförande skickat in för att befullmäktiga ombudet att föra flickans talan, trots att flickan sedan flera år varit placerad enligt LVU (lagen om vård av unga) på grund av hemförhållanden hos den biologiska pappan. Svea hovrätt gav inte heller anstånd i tid att skjuta något på rättegången för att säkerställa flickans rättsliga intressen, antingen för att ordna en särskild företrädare eller invänta flickans myndighetsdag, trots att hon blev myndig innan domen föll från Svea hovrätt. Genom sitt agerande har Svea hovrätt åsidosatt barnets bästa.

Ur anmälan:
”Ett barn, placerat i forsterhem till följd av faderns – ensam vårdnadshavare – försummelse av elementära skyldigheter som vårdnadshavare, lämnas utan möjlighet att få skadestånd för det allvarliga brott hon utsatts för i fosterhemmet. Det sätt på vilket man inom rättsväsendet hanterat ärendet innebär att detta barns bästa åsidosatts på ett ytterst flagrant sätt. Det hade varit fullt möjligt, och det hade inte inneburit någon nackdel – för en åtalad i form av förlängd häktningstid – att utsätta huvudförhandlingen i hovrätten några veckor senare, så att flickan hunnit fylla 18 år. Genom sin hantering har hovrätten brutit mot en grundläggande rättighet enligt FN:s barnkonvention”

För mer information eller kommentar:

Sara Bäckström, jurist Kvinnors Nätverk, 08-7280055

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, 070-6531786

Tidigare nyheter angående ärendet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5721737

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/efter-protester-och-overklagan-nu-doms-mannen

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2496525 (9.48 min in i klippet)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5693616

http://www.etc.se/nyheter/protester-mot-friande-valdtaktsdomar

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17767284.ab

http://www.dagensjuridik.se/2013/04/frias-valdtakt-pa-fosterbarn-trots-dna-bevis-hon-kan-sjalv-ha-fort-sperman-i-sin-kropp

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17777415.ab

http://www.svea.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=38464&epslanguage=sv

Share Button