Dom i uppmärksammat våldtäktsmål – manifestation vid Svea hovrätt (pressmeddelande)

PRESSMEDDELANDE 2013-11-29

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål meddelas – manifestation vid Svea hovrätt
Samling: Måndag 2 december kl 13.45 vid Svea Hovrätt

På måndag den 2 december kl 14 meddelar Svea hovrätt domen i det uppmärksammade fallet med familjehemspappan som står åtalad för våldtäkt på den minderåriga flicka som var placerad i familjen. Mannen friades i tingsrätten trots att man funnit hans sperma i flickans underliv och på en matta i flickans rum. Det är första gången i Sverige som en domstol friar en man från våldtäkt trots att man hittat hans sperma i målsägandens kropp.  

Med en friande dom även i hovrätten finns risken att det skapas en helt ny praxis och en helt ny värdering av teknisk bevisning i form av DNA. Vi är oroade för vad det får för konsekvenser i framtida våldtäktsmål.

Redan nu står det klart att flickan nekas den självklara rätten till skadestånd, även om mannen fälls. Detta eftersom rätten kräver en fullmakt från den biologiska pappan, som hon blivit omhändertagen ifrån, och denne nekat att skriva på fullmakten. Rätten godtar inte heller att socialnämndens ordförande undertecknar fullmakten. Mer info om detta se http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/våldtäktsoffer-får-inte-kräva-skadestånd-även-om-hon-får-rätt-i-hovrätten-2479561 samt http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article17806958.ab 

Även om det blir en fällande dom i det aktuella målet kvarstår faktum att många sexualbrottsförövare går fria. Efter en sommar och höst av flera uppmärksammade domar i sexualbrottsmål, där rättens kunskap och objektivitet ifrågasatts, har kvinnorörelsen samlat sig för gemensamma aktioner:

·  Ett stort antal kvinnoorganisationer har på initiativ av Sveriges kvinnolobby skrivit till justitieminister Beatrice Ask och krävt ett haverimöte.

·  En gemensam debattartikel med krav på att en haverikommission ska granska sexualbrotten finns här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17767284.ab

·  Ett flertal organisationer genomförde en manifestation utanför Svea Hovrätt i samband med att den nu aktuella rättegången startade den 4 november. Manifestationen fick stort genomslag i media.

Nu är det dags igen! Måndag den 2 december kl 13.45 samlas vi vid entrén till Svea Hovrätt för att ta del av domen. Det blir sedan manifestation på torget utanför hovrätten där vi fortsätter kampen för allas rätt till ett liv utan sexuellt våld, för rättstrygghet och förändring av rättsväsendets hantering av sexualbrottmål.

Arrangör:
Kvinnors Nätverk http://www.kvinnonet.net/

Medarrangörer:
TRIS – tjejers rätt i samhället http://www.tris.se/ 
Sveriges Kvinnolobby http://sverigeskvinnolobby.se/ 
Roks http://www.roks.se/
FATTA http://fatta.nu/
Glöm aldrig Pela och Fadime Riksförening http://gapf.se/ 

För mer info om det aktuella fallet och om manifestationen se:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/dna-bevis-i-valdtaktsmal-underkanns
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2428338
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2428995
https://www.facebook.com/events/1379900738924889/?source=1

Kontakt: 
Azam Qarai
Talesperson Kvinnors Nätverk, verksamhetschef Linnamottagningen
Mobil: 070 – 222 35 38
E-post: azam@kvinnonet.org

Sara Bäckström
Jurist och talesperson Kvinnors Nätverk
Mobil: 076 – 863 93 63
E-post: sara@kvinnonet.net

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som för en aktiv kamp för att kvinnors och ungdomars rättigheter ska gälla lika för alla – oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi arbetar för att synliggöra och motverka alla former av förtryck, våld och rasism, och har särskild kompetens när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld. Kvinnors Nätverk arbetar brett med opinionsbildning och informationsspridning samt med stödverksamhet och rådgivning till våldsutsatta kvinnor och ungdomar. Mer info: www.kvinnonet.net

Share Button