Pris och beställning:

balk Linnamottagningens webbutbildning innehåller tre olika kurser:

1. Socialtjänst grundkurs
2. Socialtjänst fördjupning
3. Skola allmän kurs

För aktuella priser och beställning, vänligen kontakta Linnamottagningen för offert. Ange om möjligt ungefärligt antal deltagare. För förfrågan, maila till: utbildning@kvinnonet.net.

Licensen för kursen är giltig i ett år. Övriga villkor finns längst ned på denna sida.

balk

Allmänna villkor

Linnamottagningens webbutbildning tillhandahålls av den ideella organisationen Kvinnors Nätverk (orgnr 802400-3496). Dessa allmänna villkor är bindande för alla användare av Linnamottagningens webbutbildning.

Anmälan till kurs Anmälan till kursen sker skriftligt via vår hemsida eller per e-post. Anmälan följs av en bekräftelse på beställningen från Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Kursavgift och betalning Kursavgiften uppges i svenska kronor inklusive 25% moms. Faktura där avgiften och förfallodatum framgår skickas före kursstart. Betalning sker på sätt som följer av fakturan. Kursavgiften erläggs i förskott. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi en lagreglerad påminnelseavgift.

Tillgång till kursmaterialet med mera När Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen tagit emot kursavgiften skickas en kursnyckel till kursdeltagarens e-postadress. Denna kursnyckel ger tillgång till kursen. Licensen för kursen (kursnyckeln) har en giltighetstid på ett år från det att kursdeltagaren erhållit kursnyckeln.

Användande av licens/kursnyckel och kursmaterial är endast för personligt bruk för den deltagare som är anmäld till kursen. Betrakta kursnyckeln som en värdehandling. Material från kursen får under inga omständigheter spridas vidare utan Kvinnors Nätverk/Linnamottagningens skriftliga godkännande.

Ångerrätt För privatpersoner gäller reglerna om ångerrätt. Som privatperson har du enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att skriftligt meddela oss inom 14 dagar efter det att Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen har bekräftat beställningen. Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till. Har du påbörjat kursen har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Återtagande av anmälan Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen (GDPR) Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen behandlar personuppgifter i enlighet med PUL och GDPR. Genom anmälan till kursen samtycker du till att Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen lagrar och behandlar lämnade personuppgifter inom verksamheten i syfte att fullgöra Kvinnors Nätverk/Linnamottagningens åtagande till dig i samband med utbildningen.

 

balk

logoAAF

 

Webbutbildningen har utvecklats med medel från Arvsfonden.

Share Button