Frågor och svar:

balk

 

• Hur funkar det?

Sammanlagt motsvarar Linnamottagningens webbutbildning en åttatimmars föreläsningsdag, dock med tid för reflektion och interaktion. Du har tillgång till kursen under ett år, vilket innebär att du kan välja att sprida ut kursmomenten under en längre period. Det innebär också möjlighet att gå tillbaka och repetera olika moment vid behov. Utbildningen innehåller viss teori men har främst ett praktiskt anslag, det vill säga vi vill förmedla kunskap, erfarenheter och tips som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete, i mötet med målgruppen.

 

• Vad innehåller utbildningen?

Beroende på yrkestillhörighet och förkunskaper erbjuds kunskap kring ämnen så som begreppet hedersrelaterat förtryck och våld, målgruppen, hot- och riskbedömning, utredning, förebyggande arbete, agerande vid misstanke/oro, bemötande, stödinsatser, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, familjehem och familjearbete.

Tre olika kurser erbjuds:

1. Socialtjänst grundkurs Mer läsning om denna kurs här (pdf)

2. Socialtjänst fördjupning Mer läsning om denna kurs här (pdf)

3. Skola allmän kurs Mer läsning om denna kurs här (pdf)

 

• Vem lär ut detta?

Kurserna innehåller bland annat inslag med personal från Linnamottagningen, erfarenheter från yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och andra myndigheter samt intervjuer med ungdomar som varit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Utbildningarna innehåller även fallexempel, reflektionsfrågor och visst skriftligt metodmaterial. De innehåller också länkar till annat material som kan vara till användning i den praktiska verksamheten eller för ytterligare fördjupning i ämnet. Alla moment genomförs framför datorn, men kan också med fördel diskuteras med kollegor. Du kan alltså genomgå utbildningen på den plats du är och vid den tid som passar dig.

 

• Hur kommer jag igång?

Du eller din arbetsplats köper licens för någon av de utbildningar vi erbjuder, utifrån yrkeskategori och förkunskaper. Ju fler deltagare desto lägre pris.

För aktuella priser, besök: www.kvinnonet.net/butik

För beställning till över 30 användare, vänligen kontakta Linnamottagningen för offert: utbildning@kvinnonet.net. Licensen för kursen är giltig i ett år.

 

balk

logoAAF

 

Webbutbildningen har utvecklats med medel från Arvsfonden.

Share Button