Metodmaterialet ”Våra rättigheter”

balk

vararattigheterVåra rättigheter är ett metodmaterial för att stärka asylsökande tjejers och kvinnors rättigheter, och det har kommit till på initiativ av målgruppen (du kan ladda ner materialet gratis längre ned på denna sida).

Arbetet började med att flera tjejer vände sig till oss. De bar med sig starka vittnesmål om sin tillvaro på flyktingförläggningar runt om i Sverige. Berättelserna kunde handla om att de inte får tillgång till sina rättigheter, om rädsla för män på samma boende, att det var placerat där inga kommunikationer nådde eller att de blivit begränsade till sina rum.

Problemet var mer utbrett än vi först trott, och för att stärka tjejerna och att se till att myndigheterna förstår dem bättre och får insyn i deras situation har vi skapat detta metodmaterial. Från tjejerna kom idén att i denna skrift vända oss till just dem och de vuxna som dagligen möter dem.

Tillsammans har vi genom intervjuer, gruppsamtal, övningar och ihop med yrkesverksamma tagit fram både viktiga historier och viktig kunskap. Nu håller du resultatet i din hand. Metodmaterialet hoppas jag ska fungera som vägledning till dig som boendepersonal, lärare, handledare eller som annan vuxen som möter asylsökande flickor och kvinnor.

Jag är övertygad att om vi inte öppnar ögonen nu och försöker förändra de problem som många nyanlända tjejer möter kan det få katastrofala följder. Vi på Kvinnors Nätverk och samtliga tjejer som deltagit i att ta fram metodmaterialet är övertygade om att systemet går att påverka. Vi välkomnar alla att med oss kämpa för allas lika värde och att stärka kvinnors rättigheter.

Leila Qaraee, Ordförande Kvinnors Nätverk

balk

Nedladdning:
Ladda ner som pdf (A4-format): Våra rättigheter

 

Share Button