Projekt: Killars röster om heder

Kvinnors Nätverk gör nu en specialriktad satsning mot målgruppen killar med hedersproblematik. Killars röster om heder är ett projekt som riktar sig till killar mellan 13 och 25 år som lever i en hederskontext. Syftet med projektet är att killar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller tvingas in i en förövarroll ska välja att söka stöd och hjälp. Ett långsiktigt mål med projektet är också att verka förebyggande genom att förändra attityder och föreställningar kring könsroller, relationer och sexualitet. Under de tre år som projektet ska pågå kommer vi att intervjua personer i målgruppen och utifrån dessa intervjuer skapa berättelser om killars erfarenheter av att leva i en hederskontext. En webbplats kommer tas fram vars syfte är att vara en källa till identifikation lika väl som den ska vara informativ för målgruppen och för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. Vi planerar även att ta fram ett utställningskoncept, en bok och en lärarhandledning utifrån det material som projektet genererar.

Kontakt
Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen
Telefon: 08-728 00 55
Mail: linna@kvinnonet.net

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.
arvsfonden-logotyp-rgb-svart

 

Share Button