Remissvar: Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU Ds 2014:3

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU Ds 2014:3 från Justitiedepartementet. I promemorian föreslås en ny lag om en europeisk skyddsorder. Genom förslagen i promemorian ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt mellan EU:s medlemsstater. Skyddsbehövande personer ges därigenom ökade möjligheter att utöva sin rätt att röra sig fritt inom EU.

Kvinnors Nätverk välkomnar möjligheten att utfärda en europeisk skyddsorder, men påpekar att det primära problemet är att kvinnor som är i stort behov av kontaktförbud ändå inte bedöms uppfylla kriterierna samt att det fortfarande är ett geografiskt vågspel inom Sverige om man har stor respektive liten chans att få ett positivt beslut om kontaktförbud.

Läs remissvaret.

Share Button