Remissvar: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Remissvar 22 oktober, 2015

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55).

Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och utvärdering av regeringens insatser för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget har även omfattat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnors Nätverk delar uppfattningen om att det är viktigt att inom området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och våld ta ett strategiskt helhetsgrepp, med kort- och långsiktiga mål och uppföljning. Vår erfarenhet från att ha varit verksamma inom detta område i över 20 år gör dock att vi är tveksamma till att ett så pass ambitiöst förslag som utredningen lägger kommer att genomföras i praktiken. Denna tveksamhet handlar dock inte om utredningen eller dess förslag utan om att det kommer krävas av den politiska nivån att visa handlingskraft och en vilja att prioritera dessa frågor.

Läs remissvaret.

Share Button