Remissvar: Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69).

Utredningen har haft uppdrag att bland annat lämna förslag på hur personer som lever under hot eller förföljelse eller som i övrigt har behov av skydd kan få ett starkare skydd för sina personuppgifter i folkbokföringsregistret.

Kvinnors Nätverk ställer sig positivt till flertalet av utredningens förslag. De svårigheter som vår målgrupp möter, i förhållande till Skatteverket, domstolar, andra myndigheter samt kommersiella aktörer behandlas i utredningen. Flera av de områden där Kvinnors Nätverk och vår målgrupp möter svårigheter föreslås dock utredas ytterligare, vilket visar på den komplexitet som finns och hur svårt det är att säkerställa säkerheten för dem som lever med hot. Det hade varit önskvärt med färdiga förslag på flera av de områdena för att skapa ett fungerande system för dem som behöver leva med skyddade personuppgifter.

Läs remissvaret.

Share Button