Remissvar: Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Ds 2013:47

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer från Justitiedepartementet.

Promemorian tar upp de förslag och bedömningar i fråga om skyddade personuppgifter som förts fram av Stalkningsutredningen i betänkandet Stalkning – ett allvarligt brott (SOU 2008:81) och av Folkbokföringsutredningen i betänkandet Folk-bokföringen (SOU 2009:75). Vidare behandlas frågan om beslutsstrukturen för skydd av personuppgifter i folkbokföringen.

Läs remissvaret

Share Button