Riksdagsseminarium om sexualbrottslagstiftningen

Kvinnors Nätverk har idag deltagit i ett seminarium i Riksdagen arrangerat av UN Women. På seminariet diskuterades tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen och hur utövare av våld mot kvinnor döms i svenska domstolar. Talare på seminariet var advokaten Claes Borgström och forskaren Eva Diesen.

Share Button