Tema Fattigdom

Kvinnors Nätverk har idag deltagit i panelsamtal tillsammans med andra ideella organisationer på temat fattigdom och social utestängning. Många vi möter i vår verksamhet lever under svåra ekonomiska förhållanden. Många upplever också utanförskap pga rasism, förtryck och diskriminering, segregering, myndigheters brist på kunskap och förståelse osv. Arrangör för konferensen Tema Fattigdom var ABF och Sensus.

Share Button