Linnamottagningen föreläser för poliser

Linnamottagningen höll idag en föreläsning för poliser vid Rikspolisstyrelsens och Länsstyrelsen Östergötlands konferens Gift mot sin vilja. Föreläsningen behandlade bland annat frågor om vikten av samverkan mellan aktörer i samhället, om barn som inte vågar berätta sanningen för polisen, om unga som är fast utomlands och om familjearbete i hederskontext.azam rps

Seminarium 8 mars: Stöd till unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen håller seminarium på temat ”Långsiktigt stöd till unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld – hur Linnamottagningen arbetar med en hållande struktur”  den 8 mars kl 12.00 i Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm.

banner8mars

Åttondemarsnätverket arrangerar en heldag på temat ”Våld” med en mängd olika aktiviteter i samband med uppmärksammandet av Internationella kvinnodagen 8 mars. Fri entré.

Läs hela dagsprogrammet (pdf) här.

Linnamottagningen arrangerar konferens om familjearbete i hederskontext

Linnamottagningen/Kvinnors Nätverk bjuder in till en heldag om familjearbete i hederskontext.

Dagen berör ämnen som är svåra. Hur hanterar man en situation när en placerad ungdom vill gå hem utan att hemförhållandena har ändrats? Ungdomen lider och familjen lider, samtidigt som samhället står handfallet. Linnamottagningen har under de senaste åren arbetat med familjearbete i hederskontext för att undersöka om och när det går att arbete med familjen och värderingarna.

Mer information samt anmälan här.

Konferens om religionens roll i samhällsbyggandet

Kvinnors Nätverk deltog vid konferensen Religionens roll i samhällsbyggandet, en konferens om interreligiösa råd i kommun och landsting, Örebro 19 november 2012. Det var Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, som anordnade konferensen.

Under dagen presenterade olika kommuner hur bra det fungerade i deras kommuner att arbeta med interreligiösa råd. Dock problematiserades även religionens roll i politik och samhällsbyggnad, bl.a. av ambassadör Ulla Gudmundsson (Vatikanen). Hon lyfte fram att alla de stora religionerna är opålitliga avseende kvinnans ställning och rättigheter samt homosexuellas rättigheter. Hon lyfter även svårigheten att blanda in religion i t.ex. utrikespolitik, eftersom religiösa personer i princip anser att de vet den gudomliga sanningen. Politik handlar i grunden om kompromisser och flexibilitet, där den som anser sig ha sanningen inte är benägen att kompromissa med den.

Fazeela Selberg Zaib lyfte exempel på hur mycket mer effektivt biståndsarbete mot hiv och aids var när avsändaren var en part som mottagaren kände förtroende för. När en religiös biståndsorganisation tog ställning och informerade om hiv och vikten av säkert sex, blev resultaten av kunskapshöjningen mycket bättre än om andra ”humana” organisationer arbetade ensamma med upplysningen.

Kvinnors Nätverk fick tillfälle att ställa ett par frågor till panelen och riktade in oss på hur politikerna och råden arbetar med kvinnors rättigheter, och särskilt fokus på hedersrelaterat förtyck och våld. ”Vi kan konstatera, som Ulla Gudmundsson tidigare lyft fram, att alla stora religioner är opålitliga avseende kvinnors rättigheter, bl.a. rätt till sin kropp, sexualitet och lika värde. Som Fazeela Selberg Zaib lyfte fram är avsändaren viktig när det gäller känsliga budskap. Hur kan ni diskutera och få religiösa företrädare att ta ställning för kvinnors rättigheter och mot hedersrelaterat förtryck och kontroll, och inte bara våldet, med hänvisning till FN:s konventioner? Vilka krav kan man ställa på ledarna i ett kommunalt interreligiöst råd?”

Även om panelen inte kunde ge svar på frågorna, var det viktigt att finnas på plats för att problematisera och lyfta våra frågor till agendan.

Vidare uppkom diskussion om s.k. Överenskommelser mellan kommuner och interreligiösa råd avseende skolbarn. Kvinnors Nätverk har tidigare kritiserat Jönköpings kommun för dylik överenskommelse. Tyvärr lyftes Jönköpings kommun som föregångare, som bl.a. Örebro tagit efter och nästan kopierat ordagrant. Fastän det blev en blockad hos politikerna i Örebro, och riktlinjerna inte kunde antas, informeras vid konferensen om att skolorna aktivt använder dokumentet som vägledning trots politikernas beslut. Kvinnors Nätverk frågar panelen ett par viktiga frågor.

”Det finns flera exempel i riktlinjerna i Jönköpings kommuns nu skrotade överenskommelse som direkt kränker barns rättigheter, bl.a. att skolan rapporterar hem om ett barn inte klarar av att fullfölja fastan, eller om en elev drabbas av s.k. samvetsnöd och äter saker religionen inte tillåter. Kvinnors Nätverk vill lyfta vems intressen överenskommelser av dessa slag tar ställning för…det är föräldrarnas intressen av att kontrollera sina barn. Barn har rätt att själva välja sin religion, men med hjälp av överenskommelser och riktlinjer som särskiljer barn till religiösa föräldrar kränker man barnets rättigheter. De inte bara särbehandlas från andra barn i skolan och de tvingas också in i en religion de inte själva fått välja och tappar sin fristad i de kommunala skolorna.”

Detta ledde till en bitskt replik från en rabbin i panelen som konstaterar att man visst ska få tvinga på sina religiösa ideal på barnen, för annars är det andra som ”tar” barnen och tvingar på andra dåliga ideal, som t.ex. gäng eller MC-klubbar.

Läs mer om konferensen på Regeringens hemsida.

Kvinnors Nätverk på Pride

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen höll idag ett välbesökt seminarium om hbt och heder i Pride House.

Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck associeras ofta med kontroll, hot och våld mot unga heterosexuella kvinnor. Att hederskulturen kräver att man är heterosexuell och att hbt-personer av båda könen drabbas extra hårt av förtrycket uppmärksammas i betydligt mindre utsträckning.

Det är mycket vanligt att unga hbt-personer utsätts för hot, våld och brutala omvändelseförsök. Många tvingas till giftermål mot sin vilja med en partner av motsatt kön. Det finns stora brister i samhället när det gäller att ge stöd och skydd till hbt-ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Efter seminariet var det många som kom fram och ville veta mer om föreningens verksamhet.

pride1pride2

Tema Fattigdom

Kvinnors Nätverk har idag deltagit i panelsamtal tillsammans med andra ideella organisationer på temat fattigdom och social utestängning. Många vi möter i vår verksamhet lever under svåra ekonomiska förhållanden. Många upplever också utanförskap pga rasism, förtryck och diskriminering, segregering, myndigheters brist på kunskap och förståelse osv. Arrangör för konferensen Tema Fattigdom var ABF och Sensus.

Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Regeringen tillsatte 2010 en utredning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (dir. 2010:54). Kvinnors Nätverk har medverkat i utredningen genom att delta i en hearing och även skriftligt lämnat synpunkter till utredningen.

Idag, torsdagen den 24 maj, överlämnades betänkandet till justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Presskonferensen från Rosenbad live-sändes.

Kvinnors Nätverk medverkade under dagen i ett seminarium i Riksdagen där betänkandet debatterades med bland andra justitierådet Göran Lambertz, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, företrädare för riksdagspartierna samt representanter från ideella organisationer. Inslag i TV4 om seminariet.

Azam Qarai från Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen intervjuades i Sveriges Radio Ekot och Azam har även skrivit en debattartikel om lagförslaget på SVT Debatt.

Kvinnors Nätverk på Feministiskt forum

I helgen var det Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm och Kvinnors Nätverk var som vanligt med. Denna gång deltog vi med informationsbord där vi berättade om Kvinnors Nätverks olika verksamheter. Det var många som var intresserade av att veta mer om föreningens arbete och aktiviteter. Vi fick flera nya medlemmar och personer som anmälde intresse för volontärarbete.

Lägger också med några bilder från Feministiskt forum 2011 då Kvinnors Nätverk tillsammans med Nätverket mot hedersrelaterat våld arrangerade en paneldebatt om hedersrelaterat våld och förtryck, rasism och kulturrelativism. Seminariet var mycket välbesökt, och trots extra stolar fick en del nöja sig med ståplats.

I panelen medverkade journalisten Lawen Mohtadi, Sara Mohammad från Glöm aldrig Pela och Fadime Riksförening, kvinnoaktivisten Bayan Nasih, Talajeh Nasiri från Kvinnors Nätverk samt Josef Wijk från Nätverket mot hedersrelaterat våld. Moderator för debatten var Karen Austin från Ungdomsstyrelsen.